Kişilər arasında Qızıl medal qarşılaşması

Bakı Kristal Zalı 1 - Gün 17:
Rəsmi
Almaniya Q
Gümüş medal
Qızıl medal
Son Nəticə
1 - 3
Bolqarıstan Almaniya
Setlər
Ev sahibi rəqibSet 11Set 22Set 33Set 44Set 55Qonaq rəqib
16
18
31
21
-
25
25
29
25
-
Müddət24 Dəq.26 Dəq.36 Dəq.31 Dəq.-
“Öyrən
Birinci set başlayır
0
Bolqarıstan
BUL
1
Almaniya
GER
00:10
0
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
JELIAZKOV J
Hücum
Səhv
FROMM C
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
1
Almaniya
GER
0
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
00:41
0
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
60km/s
FROMM C
Hücum
BRATOEV G
Blok
Səhv
2
Almaniya
GER
1
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
01:11
1
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
BRATOEV G
Hücum
SCHOPS J
Əllə qəbul
Səhv
2
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
01:30
2
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Həlledici atış
100km/s
FROMM C
Qəbul
Səhv
2
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
3
Almaniya
GER
01:58
2
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Səhv
3
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
3
Almaniya
GER
02:30
3
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
84km/s
KALIBERDA D
Hücum
Səhv
3
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
4
Almaniya
GER
02:47
3
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
58km/s
SCHOPS J
Hücum
ALEKSIEV T
Blok
Səhv
4
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
5
Almaniya
GER
03:23
3
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
99km/s
BOHME M
Hücum
GOTSEV S
Blok
Səhv
5
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
5
Almaniya
GER
03:52
4
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
109km/s
BRATOEV V
Hücum
FROMM C
Əllə qəbul
Səhv
5
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
6
Almaniya
GER
04:15
4
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
BOHME M
Hücum
GOTSEV S
Blok
Səhv
6
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
04:35
4
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Həlledici atış
66km/s
BRATOEV V
Qəbul
Səhv
7
Almaniya
GER
5
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
05:06
5
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
60km/s
GOTSEV S
Hücum
FROMM C
Əllə qəbul
Səhv
7
Almaniya
GER
5
Bolqarıstan
BUL
8
Almaniya
GER
05:23
5
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
58km/s
SCHOPS J
Hücum
BRATOEV V
Blok
Səhv
8
Almaniya
GER
5
Bolqarıstan
BUL
9
Almaniya
GER
07:11
5
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
91km/s
FROMM C
Hücum
BRATOEV V
Blok
Səhv
9
Almaniya
GER
07:20
Fasilə
5
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
08:25
5
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
55km/s
BRATOEV G
Set
Səhv
10
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
09:07
6
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
101km/s
JELIAZKOV J
Hücum
ANDREI M
Blok
Səhv
10
Almaniya
GER
7
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
09:33
7
Bolqarıstan
BUL
JELIAZKOV J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
94km/s
ANDREI M
Hücum
Səhv
NIKOLOV N
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
10
Almaniya
GER
7
Bolqarıstan
BUL
11
Almaniya
GER
10:05
7
Bolqarıstan
BUL
JELIAZKOV J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
100km/s
ALEKSIEV T
Set
Səhv
11
Almaniya
GER
7
Bolqarıstan
BUL
12
Almaniya
GER
10:36
7
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
55km/s
JELIAZKOV J
Hücum
Səhv
12
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
12
Almaniya
GER
10:56
8
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
JELIAZKOV J
Hücum
FROMM C
Blok
Səhv
12
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
13
Almaniya
GER
11:13
8
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Səhv
13
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
14
Almaniya
GER
11:41
8
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
NIKOLOV N
Hücum
Səhv
14
Almaniya
GER
11:51
Fasilə
8
Bolqarıstan
BUL
15
Almaniya
GER
12:55
8
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
FROMM C
Hücum
BRATOEV G
Blok
Səhv
15
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
15
Almaniya
GER
13:17
9
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Səhv
15
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
13:49
9
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
101km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
16
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
16:11
10
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
GOTSEV S
Hücum
SCHOPS J
Əllə qəbul
Səhv
16
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
16:27
11
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
64km/s
BOHME M
Hücum
Səhv
GOTSEV S
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
16
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
17
Almaniya
GER
16:44
11
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Səhv
17
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
17:20
11
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
110km/s
KALIBERDA D
Hücum
BRATOEV G
Əllə qəbul
Səhv
18
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
18:09
12
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
120km/s
KALIBERDA D
Hücum
Səhv
GOTSEV S
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
18
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
19
Almaniya
GER
18:39
12
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
KALIBERDA D
Hücum
JELIAZKOV J
Blok
Səhv
19
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
20
Almaniya
GER
19:07
12
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
JELIAZKOV J
Hücum
Səhv
ANDREI M
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
20
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
19:25
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: CHERNOKOZHEV V
out: JELIAZKOV J
Almaniya
GER
13
Bolqarıstan
BUL
20
Almaniya
GER
19:48
13
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
61km/s
BRATOEV V
Hücum
ANDREI M
Blok
Səhv
20
Almaniya
GER
13
Bolqarıstan
BUL
21
Almaniya
GER
20:20
13
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
62km/s
KALIBERDA D
Hücum
NIKOLOV N
Blok
Səhv
21
Almaniya
GER
14
Bolqarıstan
BUL
21
Almaniya
GER
20:39
14
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Səhv
21
Almaniya
GER
14
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
21:22
14
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
100km/s
BRATOEV V
Hücum
Səhv
22
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
21:35
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: DIMITROV D
out: BRATOEV G
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
22:10
15
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
FROMM C
Hücum
Səhv
NIKOLOV N
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
22
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
23
Almaniya
GER
22:26
15
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Səhv
23
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
22:38
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: ZIMMERMANN J
out: ANDREI M
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
23
Almaniya
GER
23:01
16
Bolqarıstan
BUL
ZIMMERMANN J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
60km/s
ALEKSIEV T
Hücum
SCHOPS J
Blok
Səhv
23
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
23:07
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: ANDREI M
out: ZIMMERMANN J
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
24
Almaniya
GER
23:29
16
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Səhv
24
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
23:38
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: STEINKE F
out: KAMPA L
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
25
Almaniya
GER
24:05
16
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
67km/s
FROMM C
Hücum
ALEKSIEV T
Blok
Səhv
25
Almaniya
GER
Birinci setin sonu
İkinci set başlayır
0
Bolqarıstan
BUL
1
Almaniya
GER
00:08
0
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
59km/s
BOHME M
Hücum
Komanda Səhvi
Səhv
1
Almaniya
GER
0
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
00:35
0
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
103km/s
BRATOEV V
Hücum
Səhv
2
Almaniya
GER
1
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
01:00
1
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
BRATOEV V
Hücum
BOHME M
Blok
Səhv
2
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
01:25
2
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
58km/s
FROMM C
Hücum
Səhv
JELIAZKOV J
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
2
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
3
Almaniya
GER
01:54
2
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
59km/s
FROMM C
Hücum
GOTSEV S
Əllə qəbul
Səhv
3
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
3
Almaniya
GER
02:19
3
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Səhv
3
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
4
Almaniya
GER
02:39
3
Bolqarıstan
BUL
JELIAZKOV J
Servis
Səhv
4
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
5
Almaniya
GER
03:00
3
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Həlledici atış
59km/s
ALEKSIEV T
Qəbul
Səhv
5
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
6
Almaniya
GER
03:30
3
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
69km/s
JELIAZKOV J
Hücum
Səhv
KALIBERDA D
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
6
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
6
Almaniya
GER
03:54
4
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
64km/s
BRATOEV V
Hücum
FROMM C
Əllə qəbul
Səhv
6
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
04:18
4
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
53km/s
KALIBERDA D
Hücum
BOZHILOV M
Əllə qəbul
Səhv
7
Almaniya
GER
5
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
04:41
5
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
60km/s
NIKOLOV N
Hücum
ANDREI M
Blok
Səhv
7
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
05:17
6
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
50km/s
JELIAZKOV J
Hücum
KAMPA L
Əllə qəbul
Səhv
7
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
8
Almaniya
GER
05:46
6
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
105km/s
FROMM C
Hücum
BRATOEV G
Blok
Səhv
8
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
9
Almaniya
GER
07:20
6
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
52km/s
SCHOPS J
Hücum
BRATOEV V
Əllə qəbul
Səhv
9
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
07:39
6
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
JELIAZKOV J
Hücum
Səhv
FROMM C
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
10
Almaniya
GER
07:47
Fasilə
7
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
08:40
7
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
52km/s
ALEKSIEV T
Hücum
ANDREI M
Blok
Səhv
10
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
09:01
8
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
62km/s
ANDREI M
Hücum
Səhv
GOTSEV S
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
10
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
11
Almaniya
GER
09:35
8
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
63km/s
FROMM C
Hücum
JELIAZKOV J
Blok
Səhv
11
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
11
Almaniya
GER
10:18
9
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
62km/s
ALEKSIEV T
Hücum
FROMM C
Blok
Səhv
11
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
12
Almaniya
GER
10:37
9
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
SCHOPS J
Hücum
BRATOEV V
Blok
Səhv
12
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
13
Almaniya
GER
11:03
9
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
50km/s
BOHME M
Hücum
ALEKSIEV T
Əllə qəbul
Səhv
13
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
11:17
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: PENCHEV R
out: BRATOEV V
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
13
Almaniya
GER
11:38
10
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Səhv
13
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
14
Almaniya
GER
12:07
10
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
BOHME M
Hücum
NIKOLOV N
Blok
Səhv
14
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
14
Almaniya
GER
12:28
11
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Səhv
14
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
15
Almaniya
GER
13:12
11
Bolqarıstan
BUL
JELIAZKOV J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
122km/s
KALIBERDA D
Hücum
ALEKSIEV T
Əllə qəbul
Səhv
15
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
13:48
11
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
60km/s
FROMM C
Hücum
NIKOLOV N
Blok
Səhv
16
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
15:08
12
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Səhv
16
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
17
Almaniya
GER
15:30
12
Bolqarıstan
BUL
PENCHEV R
Servis
Səhv
17
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
15:48
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: BRATOEV V
out: PENCHEV R
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
16:42
12
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Həlledici atış
91km/s
JELIAZKOV J
Qəbul
Səhv
18
Almaniya
GER
16:50
Fasilə
13
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
18:06
13
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
85km/s
ALEKSIEV T
Hücum
TILLE F
Əllə qəbul
Səhv
18
Almaniya
GER
13
Bolqarıstan
BUL
19
Almaniya
GER
18:38
13
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Səhv
19
Almaniya
GER
14
Bolqarıstan
BUL
19
Almaniya
GER
18:59
14
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
JELIAZKOV J
Hücum
FROMM C
Blok
Səhv
19
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
19
Almaniya
GER
19:41
15
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
59km/s
ALEKSIEV T
Hücum
ANDREI M
Blok
Səhv
19
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
20
Almaniya
GER
20:11
15
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
62km/s
ANDREI M
Hücum
BRATOEV V
Əllə qəbul
Səhv
20
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
20:20
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: ZIMMERMANN J
out: ANDREI M
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
20
Almaniya
GER
20:52
16
Bolqarıstan
BUL
ZIMMERMANN J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
ALEKSIEV T
Hücum
BOHME M
Blok
Səhv
20
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
20:53
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: ANDREI M
out: ZIMMERMANN J
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
21
Almaniya
GER
22:26
16
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
58km/s
FROMM C
Hücum
JELIAZKOV J
Blok
Səhv
21
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
22:46
16
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
64km/s
JELIAZKOV J
Hücum
Səhv
22
Almaniya
GER
17
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
23:04
17
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
68km/s
GOTSEV S
Hücum
BOHME M
Blok
Səhv
22
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
23:17
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: DIMITROV D
out: GOTSEV S
Almaniya
GER
17
Bolqarıstan
BUL
23
Almaniya
GER
23:48
17
Bolqarıstan
BUL
DIMITROV D
Servis
Səhv
23
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
23:52
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: GOTSEV S
out: DIMITROV D
Almaniya
GER
17
Bolqarıstan
BUL
24
Almaniya
GER
24:31
17
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
112km/s
SCHOPS J
Hücum
BRATOEV V
Blok
Səhv
24
Almaniya
GER
18
Bolqarıstan
BUL
24
Almaniya
GER
25:01
18
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Səhv
24
Almaniya
GER
18
Bolqarıstan
BUL
25
Almaniya
GER
25:19
18
Bolqarıstan
BUL
JELIAZKOV J
Servis
Səhv
25
Almaniya
GER
İkinci setin sonu
Üçüncü set başlayır
0
Bolqarıstan
BUL
1
Almaniya
GER
00:09
0
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
CHERNOKOZHEV V
Hücum
Səhv
1
Almaniya
GER
1
Bolqarıstan
BUL
1
Almaniya
GER
00:34
1
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
51km/s
BRATOEV V
Hücum
Komanda Səhvi
Səhv
BRATOEV V
Blok
Səhv
1
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
1
Almaniya
GER
01:20
2
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
108km/s
SCHOPS J
Hücum
Səhv
1
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
01:38
2
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
111km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
SCHOPS J
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
2
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
02:32
3
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
BRATOEV V
Hücum
BOHME M
Blok
Səhv
2
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
3
Almaniya
GER
03:07
3
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
55km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
3
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
3
Almaniya
GER
03:36
4
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
88km/s
ALEKSIEV T
Hücum
KAMPA L
Blok
Səhv
3
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
4
Almaniya
GER
04:03
4
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
58km/s
FROMM C
Hücum
CHERNOKOZHEV V
Blok
Səhv
4
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
5
Almaniya
GER
04:31
4
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
110km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
BOHME M
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
5
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
6
Almaniya
GER
05:04
4
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Həlledici atış
118km/s
BRATOEV V
Qəbul
Səhv
6
Almaniya
GER
05:12
Fasilə
4
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
06:21
4
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
70km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
KALIBERDA D
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
7
Almaniya
GER
5
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
06:50
5
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Səhv
7
Almaniya
GER
5
Bolqarıstan
BUL
8
Almaniya
GER
07:11
5
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
83km/s
KALIBERDA D
Hücum
BOZHILOV M
Əllə qəbul
Səhv
8
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
8
Almaniya
GER
08:43
6
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
CHERNOKOZHEV V
Hücum
SCHOPS J
Əllə qəbul
Səhv
8
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
9
Almaniya
GER
09:05
6
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
FROMM C
Hücum
GOTSEV S
Əllə qəbul
Səhv
9
Almaniya
GER
7
Bolqarıstan
BUL
9
Almaniya
GER
09:31
7
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
87km/s
NIKOLOV N
Hücum
KAMPA L
Əllə qəbul
Səhv
9
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
9
Almaniya
GER
10:16
8
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Həlledici atış
99km/s
TILLE F
Qəbul
Səhv
9
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
9
Almaniya
GER
10:40
9
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Həlledici atış
72km/s
TILLE F
Qəbul
Səhv
9
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
11:07
9
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
75km/s
ANDREI M
Hücum
NIKOLOV N
Blok
Səhv
10
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
11:36
10
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
NIKOLOV N
Hücum
FROMM C
Blok
Səhv
10
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
11
Almaniya
GER
12:02
10
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Səhv
11
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
12
Almaniya
GER
12:35
10
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
62km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
12
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
12
Almaniya
GER
12:57
11
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Səhv
12
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
13
Almaniya
GER
13:24
11
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
99km/s
FROMM C
Hücum
GOTSEV S
Blok
Səhv
13
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
13
Almaniya
GER
13:58
12
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
87km/s
ALEKSIEV T
Hücum
BOHME M
Blok
Səhv
13
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
14
Almaniya
GER
14:22
12
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
59km/s
FROMM C
Hücum
CHERNOKOZHEV V
Blok
Səhv
14
Almaniya
GER
13
Bolqarıstan
BUL
14
Almaniya
GER
14:53
13
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Səhv
14
Almaniya
GER
13
Bolqarıstan
BUL
15
Almaniya
GER
15:10
13
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Səhv
15
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
15:28
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: ZIMMERMANN J
out: BOHME M
Almaniya
GER
14
Bolqarıstan
BUL
15
Almaniya
GER
15:51
14
Bolqarıstan
BUL
ZIMMERMANN J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
BRATOEV V
Hücum
ANDREI M
Blok
Səhv
15
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
15:58
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: BOHME M
out: ZIMMERMANN J
Almaniya
GER
14
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
16:14
14
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Səhv
16
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
17:45
15
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
NIKOLOV N
Hücum
FROMM C
Əllə qəbul
Səhv
16
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
17
Almaniya
GER
18:05
15
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Səhv
17
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
17
Almaniya
GER
18:30
16
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
BRATOEV G
Hücum
KAMPA L
Əllə qəbul
Səhv
17
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
18:48
16
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Səhv
18
Almaniya
GER
17
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
19:45
17
Bolqarıstan
BUL
ANDREI M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
NIKOLOV N
Hücum
KALIBERDA D
Əllə qəbul
Səhv
18
Almaniya
GER
18
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
20:11
18
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Həlledici atış
60km/s
KALIBERDA D
Qəbul
Səhv
18
Almaniya
GER
20:26
Fasilə
18
Bolqarıstan
BUL
19
Almaniya
GER
21:30
18
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
102km/s
FROMM C
Hücum
BRATOEV G
Blok
Səhv
19
Almaniya
GER
18
Bolqarıstan
BUL
20
Almaniya
GER
21:51
18
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Həlledici atış
103km/s
ALEKSIEV T
Qəbul
Səhv
20
Almaniya
GER
22:00
Fasilə
19
Bolqarıstan
BUL
20
Almaniya
GER
23:07
19
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
105km/s
BOHME M
Hücum
Səhv
GOTSEV S
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
20
Almaniya
GER
19
Bolqarıstan
BUL
21
Almaniya
GER
23:21
19
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Səhv
21
Almaniya
GER
20
Bolqarıstan
BUL
21
Almaniya
GER
24:07
20
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Səhv
21
Almaniya
GER
20
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
24:35
20
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
KALIBERDA D
Hücum
Komanda Səhvi
Səhv
22
Almaniya
GER
21
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
25:27
21
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
55km/s
SCHOPS J
Hücum
Səhv
GOTSEV S
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
22
Almaniya
GER
22
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
25:50
22
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
62km/s
BOHME M
Hücum
Səhv
KARAKASHEV P
Əllə qəbul
Səhv
22
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
26:02
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: STEINKE F
out: KAMPA L
Almaniya
GER
22
Bolqarıstan
BUL
23
Almaniya
GER
26:24
22
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
KALIBERDA D
Hücum
BRATOEV G
Əllə qəbul
Səhv
23
Almaniya
GER
23
Bolqarıstan
BUL
23
Almaniya
GER
26:50
23
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
60km/s
BRATOEV V
Hücum
Komanda Səhvi
Səhv
23
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
27:05
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: DIMITROV D
out: GOTSEV S
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
27:09
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: KAMPA L
out: STEINKE F
Almaniya
GER
23
Bolqarıstan
BUL
24
Almaniya
GER
27:29
23
Bolqarıstan
BUL
DIMITROV D
Servis
Səhv
24
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
27:38
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: GOTSEV S
out: DIMITROV D
Almaniya
GER
24
Bolqarıstan
BUL
24
Almaniya
GER
28:00
24
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
91km/s
NIKOLOV N
Hücum
TILLE F
Əllə qəbul
Səhv
24
Almaniya
GER
25
Bolqarıstan
BUL
24
Almaniya
GER
28:43
25
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
80km/s
BRATOEV V
Hücum
KALIBERDA D
Əllə qəbul
Səhv
24
Almaniya
GER
25
Bolqarıstan
BUL
25
Almaniya
GER
29:51
25
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
87km/s
ANDREI M
Hücum
NIKOLOV N
Blok
Səhv
25
Almaniya
GER
26
Bolqarıstan
BUL
25
Almaniya
GER
30:47
26
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
52km/s
NIKOLOV N
Hücum
ANDREI M
Blok
Səhv
25
Almaniya
GER
26
Bolqarıstan
BUL
26
Almaniya
GER
31:11
26
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Səhv
26
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
31:45
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: KUHNER S
out: ANDREI M
Almaniya
GER
27
Bolqarıstan
BUL
26
Almaniya
GER
32:10
27
Bolqarıstan
BUL
KUHNER S
Servis
Səhv
26
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
32:16
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: ANDREI M
out: KUHNER S
Almaniya
GER
27
Bolqarıstan
BUL
27
Almaniya
GER
32:44
27
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
105km/s
FROMM C
Hücum
BRATOEV G
Blok
Səhv
27
Almaniya
GER
28
Bolqarıstan
BUL
27
Almaniya
GER
33:11
28
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
88km/s
ALEKSIEV T
Hücum
KAMPA L
Blok
Səhv
27
Almaniya
GER
28
Bolqarıstan
BUL
28
Almaniya
GER
33:34
28
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
62km/s
FROMM C
Hücum
GOTSEV S
Blok
Səhv
28
Almaniya
GER
28
Bolqarıstan
BUL
29
Almaniya
GER
34:05
28
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
82km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
KALIBERDA D
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
29
Almaniya
GER
29
Bolqarıstan
BUL
29
Almaniya
GER
34:44
29
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
91km/s
GOTSEV S
Hücum
KAMPA L
Blok
Səhv
29
Almaniya
GER
30
Bolqarıstan
BUL
29
Almaniya
GER
35:12
30
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
71km/s
BOHME M
Hücum
Səhv
GOTSEV S
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
29
Almaniya
GER
31
Bolqarıstan
BUL
29
Almaniya
GER
35:54
31
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
KALIBERDA D
Hücum
Səhv
GOTSEV S
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
29
Almaniya
GER
Üçüncü setin sonu
Dördüncü set başlayır
1
Bolqarıstan
BUL
0
Almaniya
GER
00:16
1
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
110km/s
ALEKSIEV T
Hücum
TILLE F
Əllə qəbul
Səhv
0
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
0
Almaniya
GER
00:44
2
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
110km/s
ALEKSIEV T
Hücum
TILLE F
Əllə qəbul
Səhv
0
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
1
Almaniya
GER
01:14
2
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
51km/s
BRATOEV V
Hücum
Səhv
1
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
2
Almaniya
GER
02:17
2
Bolqarıstan
BUL
BROSHOG T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
SCHOPS J
Hücum
ALEKSIEV T
Blok
Səhv
2
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
3
Almaniya
GER
03:22
2
Bolqarıstan
BUL
BROSHOG T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
52km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
SCHOPS J
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
3
Almaniya
GER
2
Bolqarıstan
BUL
4
Almaniya
GER
03:49
2
Bolqarıstan
BUL
BROSHOG T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
BRATOEV V
Hücum
Səhv
BOHME M
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
4
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
4
Almaniya
GER
04:10
3
Bolqarıstan
BUL
BROSHOG T
Servis
Səhv
4
Almaniya
GER
3
Bolqarıstan
BUL
5
Almaniya
GER
04:40
3
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
106km/s
SCHOPS J
Hücum
ALEKSIEV T
Blok
Səhv
5
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
5
Almaniya
GER
05:00
4
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Səhv
5
Almaniya
GER
4
Bolqarıstan
BUL
6
Almaniya
GER
05:22
4
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
60km/s
GOTSEV S
Blok
Səhv
BOHME M
Hücum
6
Almaniya
GER
5
Bolqarıstan
BUL
6
Almaniya
GER
05:54
5
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
94km/s
CHERNOKOZHEV V
Hücum
BOHME M
Blok
Səhv
6
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
6
Almaniya
GER
06:18
6
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
83km/s
FROMM C
Hücum
Səhv
6
Almaniya
GER
6
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
06:57
6
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
88km/s
SCHOPS J
Hücum
BRATOEV V
Blok
Səhv
7
Almaniya
GER
7
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
07:25
7
Bolqarıstan
BUL
BOHME M
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
68km/s
BRATOEV V
Hücum
KAMPA L
Blok
Səhv
7
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
7
Almaniya
GER
07:59
8
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
BRATOEV V
Hücum
KAMPA L
Blok
Səhv
7
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
8
Almaniya
GER
09:30
8
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
59km/s
BROSHOG T
Hücum
GOTSEV S
Əllə qəbul
Səhv
8
Almaniya
GER
8
Bolqarıstan
BUL
9
Almaniya
GER
09:56
8
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
58km/s
BRATOEV V
Hücum
Səhv
9
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
9
Almaniya
GER
10:23
9
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
98km/s
BRATOEV V
Hücum
BROSHOG T
Blok
Səhv
9
Almaniya
GER
9
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
10:44
9
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Səhv
10
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
10
Almaniya
GER
11:03
10
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
52km/s
NIKOLOV N
Hücum
KALIBERDA D
Əllə qəbul
Səhv
10
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
11
Almaniya
GER
11:23
10
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Səhv
11
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
12
Almaniya
GER
11:52
10
Bolqarıstan
BUL
BROSHOG T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
FROMM C
Hücum
ALEKSIEV T
Blok
Səhv
12
Almaniya
GER
10
Bolqarıstan
BUL
13
Almaniya
GER
12:24
10
Bolqarıstan
BUL
BROSHOG T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
SCHOPS J
Hücum
NIKOLOV N
Blok
Səhv
13
Almaniya
GER
12:32
Fasilə
11
Bolqarıstan
BUL
13
Almaniya
GER
13:41
11
Bolqarıstan
BUL
BROSHOG T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
52km/s
CHERNOKOZHEV V
Hücum
KALIBERDA D
Əllə qəbul
Səhv
13
Almaniya
GER
11
Bolqarıstan
BUL
14
Almaniya
GER
14:32
11
Bolqarıstan
BUL
NIKOLOV N
Servis
Səhv
14
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
14
Almaniya
GER
14:58
12
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
78km/s
CHERNOKOZHEV V
Hücum
BOHME M
Blok
Səhv
14
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
15
Almaniya
GER
15:32
12
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
SCHOPS J
Hücum
BRATOEV V
Əllə qəbul
Səhv
15
Almaniya
GER
12
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
16:19
12
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
56km/s
ALEKSIEV T
Hücum
Səhv
KALIBERDA D
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
16
Almaniya
GER
13
Bolqarıstan
BUL
16
Almaniya
GER
17:51
13
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
54km/s
SCHOPS J
Set
Səhv
16
Almaniya
GER
13
Bolqarıstan
BUL
17
Almaniya
GER
18:30
13
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
80km/s
BOHME M
Hücum
KARAKASHEV P
Əllə qəbul
Səhv
17
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
18:42
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: ZIMMERMANN J
out: BOHME M
Almaniya
GER
13
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
19:17
13
Bolqarıstan
BUL
ZIMMERMANN J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
62km/s
CHERNOKOZHEV V
Hücum
Səhv
BROSHOG T
Blok
Zərbənın qarşısını alan blok
18
Almaniya
GER
19:31
Fasilə
14
Bolqarıstan
BUL
18
Almaniya
GER
20:33
14
Bolqarıstan
BUL
ZIMMERMANN J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
59km/s
GOTSEV S
Hücum
FROMM C
Əllə qəbul
Səhv
18
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
20:50
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: BOHME M
out: ZIMMERMANN J
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
20:57
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: GROZDANOV B
out: BRATOEV V
Almaniya
GER
14
Bolqarıstan
BUL
19
Almaniya
GER
21:23
14
Bolqarıstan
BUL
GOTSEV S
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
58km/s
SCHOPS J
Hücum
ALEKSIEV T
Əllə qəbul
Səhv
19
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
21:30
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: BRATOEV V
out: GROZDANOV B
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
19
Almaniya
GER
22:00
15
Bolqarıstan
BUL
KAMPA L
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
89km/s
NIKOLOV N
Hücum
TILLE F
Əllə qəbul
Səhv
19
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
20
Almaniya
GER
22:37
15
Bolqarıstan
BUL
CHERNOKOZHEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
92km/s
SCHOPS J
Hücum
KARAKASHEV P
Əllə qəbul
Səhv
20
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
22:58
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: JELIAZKOV J
out: CHERNOKOZHEV V
Almaniya
GER
15
Bolqarıstan
BUL
21
Almaniya
GER
23:51
15
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
55km/s
BRATOEV G
Set
Səhv
21
Almaniya
GER
16
Bolqarıstan
BUL
21
Almaniya
GER
24:07
16
Bolqarıstan
BUL
KALIBERDA D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
52km/s
JELIAZKOV J
Hücum
FROMM C
Blok
Səhv
21
Almaniya
GER
17
Bolqarıstan
BUL
21
Almaniya
GER
24:43
17
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
118km/s
JELIAZKOV J
Hücum
FROMM C
Blok
Səhv
21
Almaniya
GER
24:52
Fasilə
17
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
25:54
17
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV V
Servis
Səhv
22
Almaniya
GER
18
Bolqarıstan
BUL
22
Almaniya
GER
26:20
18
Bolqarıstan
BUL
BROSHOG T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
50km/s
NIKOLOV N
Hücum
KAMPA L
Əllə qəbul
Səhv
22
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
26:33
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: DIMITROV D
out: NIKOLOV N
Almaniya
GER
26:49
Fasilə
18
Bolqarıstan
BUL
23
Almaniya
GER
28:08
18
Bolqarıstan
BUL
DIMITROV D
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
72km/s
SCHOPS J
Hücum
BRATOEV V
Əllə qəbul
Səhv
23
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
28:15
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: NIKOLOV N
out: DIMITROV D
Almaniya
GER
19
Bolqarıstan
BUL
23
Almaniya
GER
28:25
19
Bolqarıstan
BUL
SCHOPS J
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
84km/s
JELIAZKOV J
Hücum
Komanda Səhvi
Səhv
23
Almaniya
GER
20
Bolqarıstan
BUL
23
Almaniya
GER
29:10
20
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
58km/s
BOHME M
Hücum
Səhv
23
Almaniya
GER
20
Bolqarıstan
BUL
24
Almaniya
GER
29:32
20
Bolqarıstan
BUL
BRATOEV G
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
61km/s
ALEKSIEV T
Blok
Səhv
SCHOPS J
Hücum
24
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
29:45
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: STEINKE F
out: KAMPA L
Almaniya
GER
21
Bolqarıstan
BUL
24
Almaniya
GER
30:04
21
Bolqarıstan
BUL
FROMM C
Servis
Səhv
24
Almaniya
GER
Bolqarıstan
BUL
Almaniya
GER
30:11
Bolqarıstan
BUL
Əvəzetmə
in: KAMPA L
out: STEINKE F
Almaniya
GER
21
Bolqarıstan
BUL
25
Almaniya
GER
30:29
21
Bolqarıstan
BUL
ALEKSIEV T
Servis
Servis zamanı vurulan servis zərbəsi
57km/s
KARAKASHEV P
Əllə qəbul
Səhv
FROMM C
Hücum
25
Almaniya
GER
Qarşılaşmanın sonu
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOK
Zamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur