• Id: 26387
 • NewsTag: NEWS.TERMS.AND.CONDITIONS

İstifadə Şərtləri və Qaydaları

DİQQƏT:http://www.baku2015.com/ KEÇİDİNDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN BU VEBSAYT (“VEBSAYT”) SİZƏ (“SİZ”) BAKI AVROPA OYUNLARI ƏMƏLİYYAT KOMİTƏSİ (“BAOƏK”) TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM OLUNUR. XAHİŞ OLUNUR Kİ, BU VEBSAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL AŞAĞIDAKILARI DİQQƏTLƏ OXUYASINIZ. BU VEBSAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏYİNİZ GÖSTƏRİR Kİ, SİZ BU İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARINI QƏBUL EDİRSİNİZ VƏ ONLARA RİAYƏT EDƏCƏYİNİZLƏ RAZISINIZ. BU ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI QƏBUL ETMƏDİYİNİZ TƏQDİRDƏ, XAHİŞ OLUNUR BU VEBSAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏYİN. BU VEBSAYTIN XÜSUSİ SƏHİFƏLƏRİNDƏ SİZİN HƏMİN SƏHİFƏLƏRİ İSTİFADƏ ETMƏYİNİZ İLƏ BAĞLI DİGƏR ŞƏRT VƏ QAYDALAR, TƏLİMATLAR VƏ SİYASƏTLƏR OLA BİLƏR Kİ, HƏMİN DİGƏR ŞƏRT VƏ QAYDALAR, TƏLİMATLAR VƏ SİYASƏTLƏR BU İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI İLƏ BİRLİKDƏ SİZİN BU VEBSAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏYİNİZİ TƏNZİMLƏYİR.

BAOƏK AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA QEYDİYYATDAN KEÇMİŞ VƏ HÜQUQİ ÜNVANI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI, AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ, OLİMPİYA KÜÇƏSİ 4 OLAN QEYRİ-KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİ GÖSTƏRƏN HÜQUQİ ŞƏXSDİR.

 1. BU VEBSAYTDAN İSTİFADƏYƏ DAİR 

  1. Siz hər dəfə bu Vebsaytdan istifadə edən zaman bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarına, bu Vebsaytın xüsusi səhifələrində yerləşdirilmiş hər hansı digər tətbiq olunan şərtlər və qaydalara, təlimatlar və siyasətlərə və BAOƏK tərəfindən sizin diqqətinizə çatdırılan hər hansı digər məlumatlara riayət edəcəyinizlə razılaşırsınız.
  2. Sizin bu Vebsaytdan yalnız qanuni əməllərin həyata keçirilməsi üçün, bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarına uyğun olaraq istifadə etmək hüququnuz vardır.
 2. İSTİFADƏÇİNİN BU VEBSAYTDA QEYDİYYATI
  1. Bu Vebsayta hər hansı material yerləşdirməzdən və/və ya bu Vebsaytda mövcud olan digər vasitələr/xidmətlərdən istifadə etməzdən əvvəl Siz bu Vebsaytda qeydiyyatdan keçməli və/və ya identifikasiya (istifadə hüququnun təsdiqi) prosesində göstərilənləri yerinə yetirməlisiniz..
  2. Bu Vebsaytda qeydiyyatdan keçən zaman Siz yalnız özünüz haqqında dəqiq məlumatları və müvafiq əlaqə məlumatını açıqlamalısınız. Əgər Sizin qeydiyyat məlumatlarınızda hər hansı dəyişiklik baş verərsə, onda Siz dərhal BAOƏK-ə həmin dəyişiklik haqqında məlumat verməlisiniz. Bu Vebsaytda qeydiyyatdan keçmək üçün üçüncü tərəfin elektron poçt hesabından istifadə etmək qadağandır.
  3. Verilən məlumat natamam və/və ya yanlış olduğu zaman BAOƏK-in hüququ vardır ki, Sizi qeydiyyatdan keçirməsin və/və ya Sizin istifadə hüququnuzu təsdiq etməsin.
 3. İSTİFADƏÇİ ADI VƏ ŞİFRƏSİNƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏT
  1. Siz bu Vebsaytdan istifadə üçün qeydiyyatınız və şifrənizin məxfiliyini (gizli saxlanmasını) təmin etməlisiniz. Siz özünüzün istifadəçi adınız və şifrəniz altında baş verən bütün əməllərə görə məsuliyyət daşıyacaqsınız. Siz bu Vebsaytakı göstərişlərə riayət etməklə şifrəni istənilən vaxt dəyişmək hüququna maliksiniz.
  2. Siz öz istifadəçi adınız və şifrənizin yanlış istifadə olunduğundan xəbər tutduğunuz zaman dərhal bu barədə BAOƏK-ə məlumat verməlisiniz.
 4. ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI 
  1. Bu Vebsayt üzrə bütün Əqli Mülkiyyət Hüquqları (qeyd olunan, lakin onlarla məhdudlaşmayan hər hansı ticarət markası, patent, patentləşdirilmiş dizayn, müəlliflik hüququnu ehtiva edən (fotoşəkillər və qrafik təsvirlər daxil olmaqla), sənaye hüququ, inteqral mikrosxemlərin topologiyasına dair hüquq, məlumat bazasından istifadə hüququ, yuxarıda qeyd olunan hüquqların, istehsalat sirrinin, patentləşdirilməmiş yeni texnologiyanın qeydiyyatdan keçirilməsi üçün ərizə, məxfiliyin qorunması hüququ və dünyanın hər hansı bir yerində istənilən xarakterli hər hansı digər əqli və ya sənaye mülkiyyəti hüququ) və bu Vebsaytda olan hər şey qüvvədə olan qanunvericiliklə qorunur.
  2. Qüvvədə olunan qanunvericilikdə başqa qayda nəzərdə tutulmadığı zaman bu Vebsayt və bu Vebsaytda olan hər şey üzrə bütün Əqli Mülkiyyət Hüquqları BAOƏK-ə məxsusdur və ya üçüncü şəxslər tərəfindən BAOƏK-ə lisenziya əsasında verilmişdir. Bu Vebsaytda istifadə edilən ticarət markaları BAOƏK-in və ya üçüncü şəxslərin mülkiyyətidir.
  3. Bu Vebsaytda başqa bir hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə Siz bu Vebsaytda verilmiş məlumatları BAOƏK-in əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan köçürə, çap edə, operativ yaddaşdan yükləyə, bölüşə, dəyişdirə və yenidən yaya bilməzsiniz.
  4. Əgər Siz bu Vebsaytdakı hər hansı materialı kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək istəsəniz, onda xahiş olunur ki, general.inquiries@baku2015.com ünvanına elektron məktub göndərəsiniz və orada tam adınızı, ünvanınızı, əlaqə məlumatlarınızı göstərəsiniz və eləcə də sözügedən materialı necə və hansı məqsəd üçün istifadə etmək istədiyinizi ətraflı şəkildə yazasınız.
 5. İSTİFADƏÇİLƏR TƏRƏFİNDƏN TƏQDIM EDİLƏN MATERİALDAN İSTİFADƏYƏ DAIR
  Fərdi Məlumatlar (tərifi 10.1 və 10.2-ci Bəndlərdə müəyyən edildiyi kimi) istisna olmaqla, Siz hər hansı materialı bu Vebsayta yerləşdirdiyiniz zaman (“İstifadəçi Kommunikasiyaları”) həmin material məxfi və xüsusi hesab olunmur. BAOƏK İstifadəçi Kommunikasiyaları ilə əlaqədar heç bir öhdəlik daşımır. BAOƏK İstifadəçi Kommunikasiyalarını istənilən və bütün kommersiya və ya qeyri-kommersiya məqsədləri üçün pulsuz istifadə etmək hüququna malikdir.
 6. MƏQBUL İSTİFADƏ SİYASƏTİ
  1. Siz bu Vebsaytı və ya bu Vebsaytdakı materialı aşağıdakı məqsədlər üçün və ya aşağıdakı hallarda istifadə edə bilməzsiniz:
   - Qüvvədə olan qanunvericilik baxımından qeyri-qanunidir;
   - BAOƏK-in mülahizəsinə əsasən hər hansı şəxs üçün təhqir, narahatlıq və ya xəcalət törədə bilər; və ya
   - BAOƏK və ya hər hansı üçüncü şəxsin hüquqlarını pozur; və ya
   - Texniki baxımdan zərərlidir (xakerlərin əməlləri, kompüter virusları, “məntiqi bomba” tipli pisniyyətli kompüter proqramları, “Troya atı” tipli proqramlar, virus-soxulcanlar, saxta vebsaytlar, aldadıcı hərəkətlər (“spufinq”), xidmətdən imtina tipli hücumlar, zərərli komponentlər, təhrif olunmuş göstəricilər və ya digər qərəzli və ya zərərli göstərici, proqram və ya materiallar daxil olmaqla); və ya
   - Reklam, araşdırma və ya müsabiqə.
  2. BAOƏK Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə, məhkəmə orqanları və digər səlahiyyətli qurumları ilə qüvvədə olan qanunvericiliklə tələb olunan qayda və dərəcədə əməkdaşlıq edəcək.
  3. BAOƏK Sizin qeydiyyatınızı və/və ya istifadə hüququnuzun təsdiqini ləğv etmək, Sizin bu Vebsaytdan istifadə etmək imkanınızı dayandırmaq və Sizin bu Vebsaytı bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarını pozmaqla istifadə etməyinizə görə məqsədəmüvafiq hesab etdiyi hər hansı digər tədbir görmək hüququnu özündə saxlayır.
  4. Tətbiq olunan qanunvericilikdə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa Siz bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarını pozmaqla bu Vebsaytdan istifadə etməyiniz və ya bu Vebsayta link etməyiniz ilə birbaşa və ya dolayı yolla bağlı olan və ya yaranan istənilən və bütün iddialar, məhkəmə prosesləri, öhdəliklər, zərərlər, ziyanlar və BAOƏK tərəfindən çəkilən xərclərə (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) görə məsuliyyət daşımalı və ziyanın tam ödənilməsinə görə BAOƏK-ə təminat verməlisiniz.
 7. LINKLƏŞDİRİLMƏ
  1. Əgər Siz digər bir vebsaytı bu Vebsayta link etmək istəyirsinizsə, onda istənilən linkləşdirmə yalnız bu Vebsaytın əsas səhifəsinə olmalıdır.
  2. BAOƏK bu Vebsayta hər hansı linkin silinməsini tələb etmək və bildiriş təqdim etmədən bu Vebsaytdan hər hansı linki hər hansı səbəbdən və hər hansı vaxtda silmək hüququnu özündə saxlayır.
  3. Siz bu Vebsayta hər hansı linkdən müəyyən bir təşkilat, biznes, mallar və ya xidmətlər və Bakı 2015 Avropa Oyunları arasında icazəsiz əlaqə yaratmaq metodu kimi istifadə etməməlisiniz və heç bir belə linkin BAOƏK-i və ya Bakı 2015 Avropa Oyunlarının hər hansı digər rəsmi qurumunu (və ya BAOƏK-in və ya Bakı 2015 Avropa Oyunlarının hər hansı digər rəsmi qurumunun işlərini, məhsullarını və ya xidmətlərini) yanlış, dolaşıq, aşağılayıcı və ya etiraz doğuran digər bir tərzdə təsvir etməsi ilə razılaşa bilməzsiniz. Bakı 2015 Avropa Oyunlarının loqosunun (loqolarının) və ya nişan(lar)ının bu Vebsayta link kimi istifadə olunmasına icazə verilmir; xahiş olunur ki, daha ətraflı məlumat üçün BAOƏK-in brendin istifadə olunması və qorunması haqqında təlimatına baxasınız. Siz bu Vebsaytın və ya onun bir hissəsinin internetdə hiperlink çərçivə yaratmaq yolu ilə və ya digər bir qaydada digər bir vebsaytın bir hissəsi kimi istifadə olunmasına imkan verməməlisiniz. Siz bu Vebsaytın və ya onun hər hansı bir hissəsinin (sözügedən vebsayt və ya hər hansı digər vebsayt(lar) ilə xüsusi əlaqəsi olan vebsayt kimi) hər hansı digər vebsaytda görünməsinə yol verməməlisiniz.
  4. Bu Vebsaytda BAOƏK-ə aid olmayan qurumlar tərəfindən təqdim olunan vebsaytlara (“Üçüncü Tərəf Vebsaytları”) linklər (“Linklər”) yerləşdirilmişdir. BAOƏK Üçüncü Tərəf Vebsaytlarına nəzarət etmir və həmin vebsaytlardakı material və həmin vebsaytların mövcudluğuna görə məsuliyyət daşımır. Linklərin yerləşdirilməsi Üçüncü Tərəf Vebsaytlarında materialın və ya onların operatorları ilə hər hansı əlaqənin hər hansı şəkildə bəyənildiyini nəzərdə tutmur. Üçüncü Tərəf Vebsaytlarına öz mülahizənizə əsasən daxil olursunuz və hər hansı Üçüncü Tərəf Vebsaytlarının operatorlarının təhlükəsizliyinin, həmin vebsaytlarda verilən hər hansı məlumatın dəqiqliyi və tamlığına, həmin vebsaytlar vasitəsilə təklif olunan hər hansı mallar və ya xidmətlərin dəyəri və düzgünlüyünün qiymətləndirilməsinə görə məsuliyyət Sizin üzərinizə düşür.
 8.     MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA 
  1. BAOƏK bu Vebsaytın istənilən vaxt istifadə üçün mövcud olmasını təmin etmək üçün  səy göstərərir, lakin bu Vebsaytın hər hansı səbəbdən hər hansı vaxtda və ya hər hansı müddətdə istifadə edilməsinin mümkün olmamasına görə məsuliyyət daşımır. BAOƏK hər hansı səbəbə görə bu Vebsayta girişi bildiriş təqdim etmədən dayandıra bilər.
  2. BAOƏK bu Vebsaytdakı istənilən materiala istənilən vaxt bildiriş təqdim etmədən dəyişikliklər edə bilər.
  3. BAOƏK bu Vebsaytdakı materialın dəqiq və yenilənmiş olmasını təmin etmək üçün səy göstərərir, lakin bu Vebsaytdakı hər hansı materialın dəqiqliyi və tamlığına təminat vermir və hər hansı köhnəlmiş materialı yeniləmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür.
  4. Siz hər hansı biznes, qanuni və digər qərarlar qəbul etməkdə əsas kimi bu Vebsaytdakı materiala etibar etməməlisiniz.
  5. BAOƏK bu Vebsaytın viruslar və ya hər hansı digər texniki zərərli materialdan azad olmasını təmin etmək üçün  səy göstərir, lakin bu Vebsaytın onlardan azad olduğuna zəmanət və ya təminat vermir. Bu Vebsayta daxil olduğunuz kompüter avadanlığına viruslar və ya hər hansı digər texniki zərərli materialın keçməsinin qarşısını almaq üçün zəruri proqram təminatından istifadə olunmasına görə məsuliyyət Sizin üzərinizə düşür. Bütün əhəmiyyətli məlumatların zərurət yarandıqda çıxarılması mümkün olan kənar drayvlar və ya vebsaytlarda təhlükəsiz saxlanmasına görə də məsuliyyət Sizin üzərinizə düşür.
  6. BAOƏK bu Vebsaytdakı materialın müvafiqliyinə və ya Azərbaycan Respublikasından kənarda istifadə olunmasının mümkünlüyünə heç bir təminat vermir. Bu Vebsaytdakı materialın qanunsuz hesab olunduğu ərazilərdən bu Vebsayta giriş qadağandır.
 9. MƏSULİYYƏT
  Qüvvədə olan qanunvericilikdə başqa qayda nəzərdə tutulmadığı zaman və qüvvədə olan qanunvericiliyin icazə verdiyi bütün hallarda BAOƏK Sizə və ya üçüncü bir şəxsə bu Vebsayt və onun istifadə edilməsi, istifadə oluna bilməməsi və ya bu Vebsaytın, bu Vebsayta link edilmiş hər hansı vebsaytların və ya bütün belə vebsaytların hər hansı biri və ya hamısında olan materialların istifadə olunmasının nəticələri, o cümlədən Sizin kompüter avadanlıqlarınıza, proqram təminatınıza, bu Vebsayta daxil olmaq və ondan istifadə etmək üçün giriş hesabınızdakı göstəricilər və ya digər əmlaka və ya bu Vebsaytdan operativ yaddaşa yüklədiyiniz hər hansı materiala və ya bu Vebsayta link edilmiş hər hansı vebsaytlara yoluxa bilən viruslar ilə bağlı zərər və ya ziyan dəyə bilən hər hansı zərər və ya ziyan məbləği və ya növünə (gəlir itkisi, faktiki və ya gözlənilən mənfəət itkisi, iş itkisi, müqavilə itkisi, firma dəyəri və ya işgüzar nüfuzun itirilməsi, gözlənilən qənatlərin itirilməsi, göstəricilərin itirilməsi, göstəricilərə ziyan vurulması və ya onların təhrif olunması, istənilən növ birbaşa və ya dolayı zərər və ya ziyan daxil olmaqla, lakin bunlarla mədudlaşmayaraq) görə heç bir məsuliyyət daşımır.
 10. MƏXFİLİYİN QORUNMASI SİYASƏTİ
  1. Fərdi Məlumatların tərifi
   11 may 2010-cu il tarixli “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasında fərdi məlumatların işlənilməsini tənzimləyən əsas qanundur. “Fərdi məlumatlar” dedikdə fərdi məlumatların subyektinin (yəni fərdi məlumatların aid olduğu şəxsin) kimliyini birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyənləşdirməyə imkan verən istənilən məlumat başa düşülür.
   BAOƏK Sizin fərdi məlumatlarınızın məxfiliyinin qorumasını təmin edir. Bu Məxfiliyin Qorunması Siyasətində BAOƏK-in Sizin haqqınızda topladığı məlumatları necə istifadə etdiyi izah olunur.
  2. BAOƏK-in topladığı məlumatlar və bu məlumatlardan istifadə
   Siz bu Vebsaytı istifadə edən zaman BAOƏK-in veb serverləri aşağıda qeyd olunan müəyyən məlumatları avtomatik şəkildə toplamağa başlayır
   Siz bu Vebsaytdan istifadə edən zaman Sizin könüllü daxil etdiyiniz bütün məlumatları, yəni Sizin elektron poçt ünvanınızı və təqdim etdiyiniz digər əlaqə məlumatlarını, həmçinin, istifadə üçün seçdiyiniz istənilən əlavə xidmətlərə dair məlumatları (məsələn: əgər Siz sifariş, bu Vebsaytda qeydiyyat və/və ya identifikasiya prosesi, reklam, yarışlar və üstünlük verdiyiniz məhsullar daxil olmaqla Sizi maraqlandıran mövzular ətrafında məlumat daxil olmaqla digər məlumatları almaq üçün abunə olmuşsunuzsa) (“Fərdi Məlumatlar”) BAOƏK avtomatik olaraq toplayır. BAOƏK ilə elektron poçt vasitəsilə yazışmanız və əlaqə mərkəzi ilə qarşılıqlı əlaqələrinizin tarixcəsi saxlanılır.
   Bu Vebsaytdan qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi kimi istifadə edən zaman Siz öz məxfi məlumatlarınızı bu Vebsaytın ictimai istifadə sahələrinə internet materialı və digər əlaqədar məlumat kimi yükləyə və ötürə bilərsiniz. Bu Məxfiliyin Qorunması Siyasəti bu növ materiala tətbiq olunmur, çünki Siz onu ictimai istifadə sahələrinə yerləşdirdikdən sonra həmin məlumatlar məxfi hesab oluna bilməz.
   Bu Vebsaytın və öz məhsulları və xidmətlərinin təkmilləşməsinə dəstək olmaq məqsədilə BAOƏK bu Vebsaytın istifadəsinin monitorinqini aparmaq üçün toplanmış məlumatlar və statistik göstəricilərdən (“Toplanmış Məlumat”) istifadə edə bilər. Həmin Toplanmış Məlumata Sizin şəxsiyyətinizi müəyyənləşdirmək üçün istifadə oluna bilən məlumatlar daxil olmayacaq.
   Eyni zamanda, BAOƏK Sizə bu Vebsaytın Sizin üçün maraqlı ola bilən spesifik xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar təqdim edə bilər. Əgər Siz bu cür məlumatları almaq istəmirsinizsə abunə olmaqdan imtina edə bilərsiniz.
  3. BAOƏK Sizin məlumatlarınızı necə qoruyur
   İnternet təhlükəsiz mühit deyildir. Buna baxmayaraq BAOƏK öz imkanı daxilində Sizin Fərdi Məlumatlarınızı qorumaq üçün müxtəlif təhlükəsizlik prosedurları tətbiq etməkdədir. BAOƏK-in daxili prosedurları Sizin Fərdi Məlumatlarınızın saxlanması, istifadə olunması və açıqlanması məsələlərini əhatə edir.
  4. Sizin məlumatlarınızın təzələnməsi
   Sizin hər hansı Fərdi Məlumatlarınız dəyişərsə, xahiş olunur ki, general.inquiries@baku2015.com ünvanına elektron məktub göndərərək dəqiq təfərrüatlar barəsində BAOƏK-ə məlumat verəsiniz..
  5. Sizin razılığınız
   Fərdi Məlumatlarınızı könüllü olaraq təqdim etməklə Siz Fərdi Məlumatlarınızın BAOƏK tərəfindən işlənilməsinə, o cümlədən Fərdi Məlumatlarınızın toplanması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması (təzələnməsi, dəyişdirilməsi), istifadə olunması, adsızlaşdırılması, ötürülməsi, transsərhəd ötürülməsi və məhv edilməsinə razılıq verirsiniz. Bundan başqa, Siz razılaşırsınız ki, Sizin Fərdi Məlumatlarınızın işlənilməsinə razılığınız həmin məlumatların arxivləşdirilməsi və ya məhv edilməsinə qədər qüvvədə qalacaq.
  6. Kukilər
   Bu Vebsayta daxil olmaqla Siz qəbul edir və razılaşırsız ki, BAOƏK və/və ya onun xidmət təminatçıları Sizin bu Vebsayta girişinizi müəyyənləşdirmək və/və ya bu Vebsayta daxil olarkən istifadə və ya brauzinq vərdişləriniz barədə daha ətraflı öyrənmək məqsədilə Sizin kompüterinizə və ya bu Vebsayta daxil olmaq üçün istifadə etdiyiniz digər cihazınıza kukilər (Siz vebsayta və ya onun müəyyən bir hissəsinə daxil olan zaman kompüterinizin sərt diskinizin yaddaşına yerləşdirilən kiçik həcmli məlumatlar) göndərə bilərlər. Kuki daimi və ya bir dəfəlik seans kukisi ola bilər.
  7. Yetkinlik Yaşına Çatmayan Şəxslərin Fərdi Məlumatları
   Əgər Siz 18 yaşına çatmamısınızsa, bu Vebsaytda interaktiv xidmətlərdən istifadə etməzdən öncə (məsələn: bu Vebsaytda hər hansı məlumatı dərc etməkdən əvvəl) öz valideynlərinizdən (və ya tətbiq olunan qanunvericiliklə belə icazə vermək səlahiyyəti olan digər şəxslərdən) icazə almağa görə məsuliyyət Sizin üzərinizə düşür.
 11. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
  1. BAOƏK istənilən vaxt bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarına düzəliş edə bilər. BAOƏK belə düzəliş etdiyi zaman BAOƏK bu Vebsaytda bildiriş yerləşdirəcək (mətnin yeni redaksiyanı bildirəcək və düzəlişin tarixini göstərəcək). Həmin vaxt qüvvədə olan İstifadə Şərtləri və Qaydalarını nəzərdən keçirmək üçün bu Vebsaytın müntəzəm şəkildə yoxlanılmasına görə məsuliyyət Sizin üzərinizə düşür. Bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının müəyyən müddəaları xüsusi olaraq göndərilən hüquqi bildirişlər əsasında dəyişdirilə və ya bu Vebsaytın xüsusi səhifələrində yerləşdirilən şərtlər və qaydalar ilə əvəz oluna bilər.
  2. Bu İstifadə Şərtləri və Qaydaları Sizinlə BAOƏK arasında Sizin bu Vebsaytı istifadə etməyiniz ilə bağlı bütöv razılaşmanı təşkil edir və Sizinlə BAOƏK arasında belə istifadə ilə əlaqədar əvvəllər mövcud olan hər hansı və bütün digər yazılı və ya şifahi razılaşmaları və ya anlaşmalar bu sənədlə əvəz edilir və ləğv olunur.
  3. Azərbaycan Respublikasının hər hansı məhkəməsi və ya digər səlahiyyətli qurumu bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının hər hansı müddəasının etibarsız və ya həyata keçirilməsinin mümkünsüz olduğu qərarına gəldiyi təqdirdə belə etibrsızlıq və ya həyata keçirilmənin mümkünsüzlüyü bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının tam qüvvədə qalan və qüvvəsini saxlayan digər müddəalarına təsir göstərmir.
  4. BAOƏK-in bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının hər hansı birinin həyata keçirilməsinə təkid etməməsi və ya ciddi surətdə icra olunmasını təmin etməməsi BAOƏK-in hər hansı müddəadan və ya bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarını icra etmək üçün malik olduğu hər hansı hüquqdan imtina etməsi kimi başa düşülməməlidir və nə də BAOƏK və Siz və ya hər hansı üçüncü şəxs arasında hər hansı davam edən hərəkət bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının hər hansı müddəasına düzəliş edən hərəkət hesab olunmamalıdır.
  5. Bu İstifadə Şərtləri və Qaydaları ingilis və Azərbaycan dillərində hazırlanmışdır. Bu iki versiya arasında hər hansı ziddiyyət yarandığı halda ingilis dili versiyasına üstünlük veriləcək.
 12. QÜVVƏDƏ OLAN QANUNVERICILIK VƏ YURİSDİKSİYA
  Bu İstifadə Şərtləri və Qaydaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir və ona uyğun olaraq təfsir edilir. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarından irəli gələn və onlarla bağlı yaranan hər bir və bütün mübahisələr ilə bağlı müstəsna yurisdiksiyaya malik olacaqlar, lakin buna baxmayaraq BAOƏK bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının pozulmasına görə Sizin əleyhinizə ya Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində, ya da Sizin yaşadığınız ölkədə və ya digər aidiyyəti ölkədə məhkəmə prosesinə başlamaq hüququnu özündə saxlayır.
Canlı