Qadınlar arasında Qızıl Medal Qarşılaşması

Bakı İdman Zalı - Gün 4: - Stol 1
Rəsmi
Almaniya
GER Almaniya
GER Q
Qızıl medal
Gümüş medal
Final Nəticə
3 - 2
Almaniya Hollandiya
NED Q
Qarşılaşma 1
0 - 3
Almaniya Hollandiya
GER Q
Qarşılaşma 2
3 - 1
Almaniya Hollandiya
GER Q
Qarşılaşma 3
3 - 2
Almaniya Hollandiya
NED Q
Qarşılaşma 4
0 - 3
Almaniya Hollandiya
GER Q
Qarşılaşma 5
3 - 0
Almaniya Hollandiya
Hollandiya
NED Hollandiya
HAN Ying və LI Jiao arasında oyun nəticələri
SHAN Xiaona və LI Jie arasında oyun nəticələri
- və - arasında oyun nəticələri
SOLJA Petrissa və LI Jie arasında oyun nəticələri
HAN Ying və EERLAND Britt arasında oyun nəticələri
Oyunlar
RəqibOyun 11 Oyun 22 Oyun 33 Oyun 44 Oyun 55 Rəqib
9
10
5
-
-
11
12
11
-
-
Müddət8'11'7'--
Oyunlar
RəqibOyun 11 Oyun 22 Oyun 33 Oyun 44 Oyun 55 Rəqib
11
8
11
11
-
4
11
8
5
-
Müddət5'8'10'6'-
Oyunlar
RəqibOyun 11 Oyun 22 Oyun 33 Oyun 44 Oyun 55 Rəqib
8
11
11
7
11
11
7
9
11
7
Müddət6'6'7'7'7'
Oyunlar
RəqibOyun 11 Oyun 22 Oyun 33 Oyun 44 Oyun 55 Rəqib
8
7
9
-
-
11
11
11
-
-
Müddət7'7'7'--
Oyunlar
RəqibOyun 11 Oyun 22 Oyun 33 Oyun 44 Oyun 55 Rəqib
11
11
11
-
-
1
2
6
-
-
Müddət4'4'6'--
“Öyrən
Komanda Statistikası
Almaniya GER
Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5Komanda
Qazanılan XallarQazanılan Xallar2441482433170
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar132220151686
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar16122613471
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar354399
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək014004
Hollandiya NED
Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5Komanda
Qazanılan XallarQazanılan Xallar342845339149
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar17151820575
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar11192891683
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar654426
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək301303
Almaniya GER
Hollandiya NED
Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5KomandaQ 1Q 2Q 3Q 4Q 5Komanda
Qazanılan Xallar2441482433170Qazanılan Xallar342845339149
Öz servisində qazanılan xallar132220151686Öz servisində qazanılan xallar17151820575
Öz servisində uduzulan xallar16122613471Öz servisində uduzulan xallar11192891683
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar354399Ən çox ardıcıl qazanılan xallar654426
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək014004Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək301303
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıQ 1Q 2Q 3Q 4Q 5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)233012322332
Orta qarşılaşma555796
Qarşılaşma 1
Almaniya HAN Y
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar9105--24
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl33---3
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar454--13
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar664--16
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar322--3
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0
Hollandiya LI J
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar111211--34
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl226--6
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar566--17
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar551--11
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar456--6
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək330--3
Almaniya HAN Y Hollandiya LI J
O1O2O3O4O5QO1O2O3O4O5Q
Qazanılan Xallar9105--24Qazanılan Xallar111211--34
Ən Qabaqcıl33---3Ən Qabaqcıl226--6
Öz servisində qazanılan xallar454--13Öz servisində qazanılan xallar566--17
Öz servisində uduzulan xallar664--16Öz servisində uduzulan xallar551--11
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar322--3Ən çox ardıcıl qazanılan xallar456--6
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək330--3
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıO1O2O3O4O5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)122313--32
Orta qarşılaşma465--6
Oyun 1
Almaniya HAN Y 0* 1 2* 3 4* 5 7* 8 8* 9 9
Hollandiya LI J * 0 1* 2 3* 4 5* 5 6* 8 9 11
Oyun 2
Almaniya HAN Y * 0 2* 3 4* 5 5* 5 6* 7 8* 10 10 10
Hollandiya LI J 0* 0 1* 2 3* 5 7* 8 9* 10 10* 11 12
Oyun 3
Almaniya HAN Y 0* 0 2* 3 4* 4 4* 4 5
Hollandiya LI J 0 2* 2 3* 4 6* 8 10 11
Qarşılaşma 2
Almaniya SHAN X
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar1181111-41
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl7-38-8
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar4666-22
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar3432-12
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar5235-5
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0010-1
Hollandiya LI J
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar41185-28
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl-51--5
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar1743-15
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar7255-19
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar2522-5
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0000-0
Almaniya SHAN X Hollandiya LI J
O1O2O3O4O5QO1O2O3O4O5Q
Qazanılan Xallar1181111-41Qazanılan Xallar41185-28
Ən Qabaqcıl7-38-8Ən Qabaqcıl-51--5
Öz servisində qazanılan xallar4666-22Öz servisində qazanılan xallar1743-15
Öz servisində uduzulan xallar3432-12Öz servisində uduzulan xallar7255-19
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar5235-5Ən çox ardıcıl qazanılan xallar2522-5
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0010-1Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0000-0
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıO1O2O3O4O5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)6121530-32
Orta qarşılaşma3558-6
Oyun 1
Almaniya SHAN X 0* 2 2* 4 5* 6 8* 10 11
Hollandiya LI J * 0 0* 2 2* 3 4* 4 4 4
Oyun 2
Almaniya SHAN X * 0 1* 1 3* 4 4* 4 5* 6 8 8
Hollandiya LI J 0* 1 3* 3 4* 6 8* 9 10* 10 11
Oyun 3
Almaniya SHAN X 0* 1 2* 3 4* 5 6* 7 9* 10 11
Hollandiya LI J 0 1* 2 3* 4 5* 6 7* 7 8 8
Oyun 4
Almaniya SHAN X * 0 2* 4 5* 7 9* 9 10 11
Hollandiya LI J 0* 0 0* 1 1* 1 3* 4 5
Qarşılaşma 3
Almaniya SOLJA P / SHAN X
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar8111171148
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl142-44
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar1663420
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar8446426
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar234334
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək014014
Hollandiya EERLAND B / LI J
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar117911745
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl414515
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar3354318
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar7554728
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar324324
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək100001
Almaniya SOLJA P / SHAN X Hollandiya EERLAND B / LI J
O1O2O3O4O5QO1O2O3O4O5Q
Qazanılan Xallar8111171148Qazanılan Xallar117911745
Ən Qabaqcıl142-44Ən Qabaqcıl414515
Öz servisində qazanılan xallar1663420Öz servisində qazanılan xallar3354318
Öz servisində uduzulan xallar8446426Öz servisində uduzulan xallar7554728
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar234334Ən çox ardıcıl qazanılan xallar324324
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək014014Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək100001
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıO1O2O3O4O5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)998121232
Orta qarşılaşma555666
Oyun 1
Almaniya SOLJA P / SHAN X 0 1 2* 3 3 5 5* 6 6 8 8
Hollandiya EERLAND B / LI J 0 1* 2 3 5 5* 7 8 10 10 11
Oyun 2
Almaniya SOLJA P / SHAN X * 0 1 2 4* 5 6 7 8* 10 11
Hollandiya EERLAND B / LI J 0* 1 2 2 3* 4 5 6 6 7
Oyun 3
Almaniya SOLJA P / SHAN X 0 1 2* 2 2 4 5* 7 9 9 11
Hollandiya EERLAND B / LI J 0 1* 2 4 6 6* 7 7 7 9 9
Oyun 4
Almaniya SOLJA P / SHAN X 0 0 2 3* 3 4 4 5* 7 7
Hollandiya EERLAND B / LI J 0* 2 2 3 5* 6 8 9 9 11
Oyun 5
Almaniya SOLJA P / SHAN X 0 1 2* 3 4* 6 7 8 9 11
Hollandiya EERLAND B / LI J 0 1* 2 3 4 4* 5 6 7 7
Qarşılaşma 4
Almaniya SOLJA P
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar879--24
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl232--3
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar546--15
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar544--13
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar232--3
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0
Hollandiya LI J
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar111111--33
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl442--4
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar677--20
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar333--9
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar444--4
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək232--3
Almaniya SOLJA P Hollandiya LI J
O1O2O3O4O5QO1O2O3O4O5Q
Qazanılan Xallar879--24Qazanılan Xallar111111--33
Ən Qabaqcıl232--3Ən Qabaqcıl442--4
Öz servisində qazanılan xallar546--15Öz servisində qazanılan xallar677--20
Öz servisində uduzulan xallar544--13Öz servisində uduzulan xallar333--9
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar232--3Ən çox ardıcıl qazanılan xallar444--4
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək232--3
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıO1O2O3O4O5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)232832--32
Orta qarşılaşma877--6
Oyun 1
Almaniya SOLJA P * 0 2* 2 3* 3 3* 5 6* 7 8 8
Hollandiya LI J 0* 0 2* 3 5* 7 7* 8 9* 10 11
Oyun 2
Almaniya SOLJA P 0* 2 3* 3 4* 5 6* 6 7 7
Hollandiya LI J * 0 0* 1 3* 4 5* 6 8* 9 11
Oyun 3
Almaniya SOLJA P * 0 1* 2 3* 4 6* 6 8* 9 9 9
Hollandiya LI J 0* 1 2* 3 4* 4 6* 6 7* 9 11
Qarşılaşma 5
Almaniya HAN Y
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar111111--33
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl1095--10
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar556--16
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar112--4
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar953--9
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0
Hollandiya EERLAND B
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar126--9
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl------
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar014--5
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar664--16
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar112--2
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0
Almaniya HAN Y Hollandiya EERLAND B
O1O2O3O4O5QO1O2O3O4O5Q
Qazanılan Xallar111111--33Qazanılan Xallar126--9
Ən Qabaqcıl1095--10Ən Qabaqcıl------
Öz servisində qazanılan xallar556--16Öz servisində qazanılan xallar014--5
Öz servisində uduzulan xallar112--4Öz servisində uduzulan xallar664--16
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar953--9Ən çox ardıcıl qazanılan xallar112--2
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıO1O2O3O4O5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)152317--32
Orta qarşılaşma899--6
Oyun 1
Almaniya HAN Y * 0 2* 4 6* 8 9 11
Hollandiya EERLAND B 0* 0 0* 0 0* 1 1
Oyun 2
Almaniya HAN Y 0* 2 3* 5 7* 8 10 11
Hollandiya EERLAND B * 0 0* 1 1* 1 2* 2 2
Oyun 3
Almaniya HAN Y 0 2* 2 4* 5 6* 7 8* 10 11
Hollandiya EERLAND B 0* 0 2* 2 3* 4 5* 6 6 6
Rəsmilər
  • Oyun münsifiBEQIRI Jeton (ETTU)PURCELL Tom (ETTU)
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOK
Zamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur