Kişilər arasında Birinci Dövrə

Bakı İdman Zalı - Gün 2: - Stol 3
Rəsmi
Almaniya
GER Almaniya
GER Q
Final Nəticə
3 - 0
Almaniya İspaniya
GER Q
Qarşılaşma 1
3 - 0
Almaniya İspaniya
GER Q
Qarşılaşma 2
3 - 1
Almaniya İspaniya
GER Q
Qarşılaşma 3
3 - 1
Almaniya İspaniya
Qarşılaşma 4
qrş
Almaniya İspaniya
Qarşılaşma 5
qrş
Almaniya İspaniya
İspaniya
ESP İspaniya
BOLL Timo və ROBLES Alvaro arasında oyun nəticələri
OVTCHAROV Dimitrij və MACHADO Carlos arasında oyun nəticələri
- və - arasında oyun nəticələri
BOLL Timo və DURAN Marc arasında oyun nəticələri
BAUM Patrick və MACHADO Carlos arasında oyun nəticələri
Oyunlar
RəqibOyun 11 Oyun 22 Oyun 33 Oyun 44 Oyun 55 Rəqib
11
11
11
-
-
2
8
5
-
-
Müddət4'6'4'--
Oyunlar
RəqibOyun 11 Oyun 22 Oyun 33 Oyun 44 Oyun 55 Rəqib
11
19
4
11
-
5
17
11
6
-
Müddət6'13'5'6'-
Oyunlar
RəqibOyun 11 Oyun 22 Oyun 33 Oyun 44 Oyun 55 Rəqib
7
11
13
11
-
11
4
11
6
-
Müddət4'3'7'5'-
“Öyrən
Komanda Statistikası
Almaniya GER
Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5Komanda
Qazanılan XallarQazanılan Xallar334542--120
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar152525--65
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar91612--37
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar947--9
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək122--2
İspaniya ESP
Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5Komanda
Qazanılan XallarQazanılan Xallar153932--86
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar62220--48
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar182017--55
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar385--8
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək001--1
Almaniya GER
İspaniya ESP
Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5KomandaQ 1Q 2Q 3Q 4Q 5Komanda
Qazanılan Xallar334542--120Qazanılan Xallar153932--86
Öz servisində qazanılan xallar152525--65Öz servisində qazanılan xallar62220--48
Öz servisində uduzulan xallar91612--37Öz servisində uduzulan xallar182017--55
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar947--9Ən çox ardıcıl qazanılan xallar385--8
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək122--2Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək001--1
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıQ 1Q 2Q 3Q 4Q 5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)111512--15
Orta qarşılaşma454--4
Qarşılaşma 1
Almaniya BOLL T
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar111111--33
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl957--9
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar555--15
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar153--9
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar953--9
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək010--1
İspaniya ROBLES A
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar285--15
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl-1---1
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar132--6
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar666--18
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar132--3
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0
Almaniya BOLL T İspaniya ROBLES A
O1O2O3O4O5QO1O2O3O4O5Q
Qazanılan Xallar111111--33Qazanılan Xallar285--15
Ən Qabaqcıl957--9Ən Qabaqcıl-1---1
Öz servisində qazanılan xallar555--15Öz servisində qazanılan xallar132--6
Öz servisində uduzulan xallar153--9Öz servisində uduzulan xallar666--18
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar953--9Ən çox ardıcıl qazanılan xallar132--3
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək010--1Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək000--0
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıO1O2O3O4O5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)7117--15
Orta qarşılaşma454--4
Oyun 1
Almaniya BOLL T 0* 1 3* 5 7* 9 10 11
İspaniya ROBLES A * 0 1* 1 1* 1 1* 2 2
Oyun 2
Almaniya BOLL T * 0 1* 2 3* 5 7* 8 9* 10 10 11
İspaniya ROBLES A 0* 1 2* 3 3* 3 4* 5 6* 8 8
Oyun 3
Almaniya BOLL T 0* 2 3* 5 6* 7 9* 10 11
İspaniya ROBLES A * 0 0* 1 1* 2 3* 3 4 5
Qarşılaşma 2
Almaniya OVTCHAROV D
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar1119411-45
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl63-5-6
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar61027-25
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar2851-16
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar4444-4
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0200-2
İspaniya MACHADO C
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar517116-39
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl-28--8
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar3955-22
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar5924-20
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar2383-8
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0000-0
Almaniya OVTCHAROV D İspaniya MACHADO C
O1O2O3O4O5QO1O2O3O4O5Q
Qazanılan Xallar1119411-45Qazanılan Xallar517116-39
Ən Qabaqcıl63-5-6Ən Qabaqcıl-28--8
Öz servisində qazanılan xallar61027-25Öz servisində qazanılan xallar3955-22
Öz servisində uduzulan xallar2851-16Öz servisində uduzulan xallar5924-20
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar4444-4Ən çox ardıcıl qazanılan xallar2383-8
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0200-2Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0000-0
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıO1O2O3O4O5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)10151314-15
Orta qarşılaşma4545-4
Oyun 1
Almaniya OVTCHAROV D * 0 2* 4 4* 5 7* 8 10 11
İspaniya MACHADO C 0* 0 0* 2 3* 3 4* 4 5
Oyun 2
Almaniya OVTCHAROV D 0* 0 2* 3 4* 6 7* 7 9* 10 10* 11 11* 11 12* 12 13* 13 14* 15 15* 16 16* 17 17* 18 19
İspaniya MACHADO C * 0 2* 2 3* 4 4* 5 7* 7 8* 10 10* 11 12* 12 13* 13 14* 14 14* 15 15* 16 16* 17 17 17
Oyun 3
Almaniya OVTCHAROV D 0 0* 0 0* 0 2* 4 4 4
İspaniya MACHADO C 0* 2 4* 6 8* 8 8* 10 11
Oyun 4
Almaniya OVTCHAROV D 0* 2 4* 4 5* 5 7* 8 10 11
İspaniya MACHADO C * 0 0* 0 2* 3 5* 5 6* 6 6
Qarşılaşma 3
Almaniya BAUM P / OVTCHAROV D
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar7111311-42
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl1725-7
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar4786-25
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar4143-12
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar3537-7
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0012-2
İspaniya DURAN M / ROBLES A
O1O2O3O4O5Q
Qazanılan XallarQazanılan Xallar114116-32
Ən QabaqcılƏn Qabaqcıl4-12-4
Öz servisində qazanılan xallarÖz servisində qazanılan xallar7373-20
Öz servisində uduzulan xallarÖz servisində uduzulan xallar3455-17
Ən çox ardıcıl qazanılan xallarƏn çox ardıcıl qazanılan xallar5232-5
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlməkƏn böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək1000-1
Almaniya BAUM P / OVTCHAROV D İspaniya DURAN M / ROBLES A
O1O2O3O4O5QO1O2O3O4O5Q
Qazanılan Xallar7111311-42Qazanılan Xallar114116-32
Ən Qabaqcıl1725-7Ən Qabaqcıl4-12-4
Öz servisində qazanılan xallar4786-25Öz servisində qazanılan xallar7373-20
Öz servisində uduzulan xallar4143-12Öz servisində uduzulan xallar3455-17
Ən çox ardıcıl qazanılan xallar3537-7Ən çox ardıcıl qazanılan xallar5232-5
Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək0012-2Ən böyük fərqlə geridə qalmağın öhdəsindən gəlmək1000-1
Qarşılaşma/Komanda Qarşılaşma Statistikası
Oyun/Qarşılaşma StatistikasıO1O2O3O4O5Komanda
Ən Uzun Qarşılaşma (vuruşlar)65812-15
Orta qarşılaşma4344-4
Oyun 1
Almaniya BAUM P / OVTCHAROV D 0* 1 2 2 2* 3 5 6 7 7
İspaniya DURAN M / ROBLES A * 0 1 2 4* 6 7 7 8* 9 11
Oyun 2
Almaniya BAUM P / OVTCHAROV D * 0 2 3 5* 5 7 9 10 11
İspaniya DURAN M / ROBLES A 0* 0 1 1 3* 3 3 4 4
Oyun 3
Almaniya BAUM P / OVTCHAROV D 0* 1 3 3 5* 6 6 7 9* 10 10 10 11* 12 13
İspaniya DURAN M / ROBLES A * 0 1 1 3* 3 4 6 7* 7 8 10 11* 11 11 11
Oyun 4
Almaniya BAUM P / OVTCHAROV D * 0 1 1 2* 4 6 8 9* 10 11
İspaniya DURAN M / ROBLES A 0* 1 3 4 4* 4 4 5 6 6
Yaş34
Boyu1.81 m/5' 11''
Çəki76 kq/168 lbs
Doğum tarixi08/03/1981
Yaş28
Boyu1.74 m/5' 9''
Çəki69 kq/152 lbs
Doğum tarixi09/10/1986
Yaş27
Boyu1.83 m/6' 0''
Çəki78 kq/172 lbs
Doğum tarixi23/06/1987
Yaş35
Boyu1.74 m/5' 9''
Çəki64 kq/141 lbs
Doğum tarixi18/06/1980
Rəsmilər
  • Oyun münsifiBEQIRI Jeton (ETTU)BERGFELDT Rebecca (ETTU)
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOK
Zamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur