• Id: 26219

BAOƏK Haqqında

About BEGOC
About BEGOC
İlk Avropa Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi kimi BAOƏK Oyunların yüksək standartlara uyğun şəkildə planlaşdırılması, sınaqdan keçirilməsi və həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi təcrübə və işçi qüvvəsini təmin etməyə görə məsuliyyət daşıyır

İşaxtaran yerli vətəndaşlar

Bakı 2015 Avropa Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi (BAOƏK) Oyunların yüksək standartlara uyğun şəkildə planlaşdırmaq, sınaqdan keçirmək və icra etmək üçün bütün lazımi təcrübə və işçi qüvvəsini təmin etmək baxımından məsuliyyət daşıyır. Təşkilatımızın iş strukturu optimallaşdırılıb və görkəmli idman yarışlarını çox qısa planlaşdırma və sınaq müddətində həyata keçirməyə istiqamətləndirilib.

Avropa Oyunlarının irsi

Bakı biznes, turizm və idman sahələrində sürətlə Avropa üzrə regional mərkəzə çevrilməkdədir. Birinci Avropa Oyunları infrastrukturun yenidən qurulması və genişləndirilməsi, dünya səviyyəli obyektlər, səhiyyə və təhsil kimi ictimai xidmətlərin artırılması və başlıca idman yarışlarını həyata keçirmək üçün gərəkli olan yerli potensial kimi dəyərli irsləri təmin etməklə tezliklə böyük uğurlara nail olmasında Bakıya imkan yaradacaq.

Gözlənilən odur ki, bəlkə də idman Azərbaycanın gələcəyi adına Avropa Oyunlarının ən böyük irsi olacaq. Bakı 2015 Avropa Oyunlarının əsas məqsədlərindən biri idmanın potensialını geniş kütlə səviyyəsində artırmaqdan və idmanı birbaşa Azərbaycan xalqının gündəlik həyatına daxil etməkdən ibarətdir. Oyunlardan sonra 11 daimi yeni və bərpa olunmuş obyekt miras qalacaq. Bu obyektlər gələcək beynəlxalq idman yarışları və əyləncə xarakterli tədbirlərin keçirilməsi baxımından bütün imkana sahib olacaq. Həmin yeni obyektlər Azərbaycanın gəncləri və idmançıları üçün özündən sonra faydalı irs qoyacaq.

Azərbaycan höküməti və Bakı şəhəri indiyədək bir sıra vacib nəqliyyat layihələrinə investisiya qoyub. Bu layihələr Oyunlara qədər tam hazır olacaq və ölkəyə böyük turizm, ticarət və iqtisadi faydalar qazandıracaq. Bu layihələrə metro və ictimai nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni avtomobil yollarının çəkilməsi və Bakını Türkiyə, Gürcüstan və Çinlə birləşdirəcək Azərbaycanın beynəlxalq dəmiryolu şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi daxildir.

Bundan başqa, yeni beynəlxalq hava limanı terminalına daha 12 giriş qapısı əlavə etməklə bütövlükdə Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında bir il ərzində xidmət göstərilən sərnişin sayının beş milyona çatdırılması nəzərdə tutulur. Gücləndirilmiş uçuş cədvəlləri 2015-ci ilin iyununadək qüvvədə olacaq. Bununla da Bakı öz aviasiya potensialını artırmağa və hava nəqliyyatı üçün önəmli qovşaq şəhər ünvanını qoruyub saxlamağa çalışacaq.

Oyunlara hazırlıq ərəfəsində şəbəkə infrastrukturunda aparılan təkmilləşdirmə işləri çərçivəsində genişzolaqlı internetin Bakının hər yerinə çəkilməsi texnoloji təcrübə və biliyə malik gənc şəhər əhalisi üçün uzunmüddətli faydalara səbəb olacaq.

Oyunlardan əldə edilən irsin Bakı üçün eyni zamanda bir sıra ictimai və ekoloji faydaları olacaq. Paytaxtın şərqinə tərəf salınan Ağ Şəhər əvvəlki sənaye torpaqlarının 621 hektarını əhatə edən irihəcmli yenidənqurma layihəsidir. Dənizkənarı bulvarın genişləndirilməsi layihəsi çərçivəsində mədəni, idman və əyləncə xarakterli fəaliyyətləri həyata keçirə bilmək üçün əhaliyə 6 kilometr uzunluğunda sahilyanı ərazi təqdim olunub. Şəhərin yaşıllaşdırılması layihəsi çərçivəsində isə Avropa Oyunlarınadək 5 min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.

BAOƏK-in strukturu

Aşağıdakılar təşkilatımızın daxilində mövcud olan planlaşdırma və əməliyyat sahələrinin qısa təsviridir. Bunlar təşkilatda fəaliyyət göstərən müxtəlif komandalar haqqında daha ətraflı məlumat əldə etməkdə və bacarıqlarınızın ən yaxşı hansı komandaya uyğun olduğunu müəyyən etməkdə sizə imkan yaradacaq.

Atletlərlə bağlı xidmətlər və operativ fəaliyyətlər

Milli Olimpiya Komitəsi (MOK), idmançı və komanda rəsmiləri ilə bağlı bütün əməliyyat şöbələri üzrə xidmət səviyyələrini müəyyənləşdirir və icra edir. Bütün idman obyektlərində aparılan tibbi əməliyyatları və anti-dopinq proqramını əhatə edir. Bu obyektlərdə idman ləvazimatı, təqdimatı və könüllüləri ilə bağlı idman əməliyyatlarını koordinasiya edir. Avropanın 49 ölkəsinin MOK-u və Avropa Oyunları Ailəsi (federasiyalar, olimpiya komitələri, idmançılar, məşqçilər və s.) ilə olan əlaqələri tənzimləyir.

Biznesin idarəedilməsi

BAOƏK-in bütün diqqətini Avropa Oyunlarına hazırlığa və onun həyata keçirilməsinə cəmləşdirməsi üçün təşkilatın ofislərinin səmərəli və effektiv fəaliyyət göstərməsini təmin edir.

Kommersiya

Hər sponsora beynəlxalq səviyyəli xidmətlər planı təqdim etməklə, bilet və yayım hüquqlarının satışlarına dəstək üçün müvafiq strategiya hazırlayıb həyata keçirməklə sponsorlarla olan əlaqələrin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət ayırır.

Kommunikasiya

2015-ci ildə keçiriləcək birinci Avropa Oyunları barəsində Azərbaycanı və bütövlükdə Avropanı məlumatlandırır, onları Oyunlara cəlb edir və ruhlandırır. Eyni zamanda yayım şirkətləri və digər media qurumları üçün Oyunlar barəsində xüsusi təqdimatlar hazırlayır.

Korporativ xidmətlər

BAOƏK-in təchizatçılarla və üçüncü tərəflərlə olan əlaqələrini və bağladığı müqavilələri tənzimləyir. Müqavilələrin şərtlərini təsdiq edir və sazişlərin tamamlanmasına nəzarət edir. Qərarların verilməsinə və inzibati işlərə köməklik göstərir, təşkilatın maliyyə və vergi məsələlərinə nəzarət edir. Yerli və xarici işçilərin adından korporativ öhdəlikləri yerinə yetirir.

Maliyyə və hüquq

BAOƏK-in maliyyə işlərini idarə edir və istənilən maliyyə riskindən qorunmaq üçün fəaliyyətin bütün işləri ilə əlaqədar hüquqi baxımından məsləhətlər verir. Mal və xidmətləri satın alır və müştərilərə lazımi bütün xidmətlərin göstərilməsini təmin edir.

Oyunların işçi qüvvəsi

Bakı 2015 Avropa Oyunları ərəfəsində fəaliyyət göstərəcək işçilərlə bağlı planlaşdırma, axtarış, seçim, təlim, akkreditasiya, geyim, yerləşdirmə, diqqət göstərmə və işdə saxlama məsələlərə nəzarət edəcək. Eyni zamanda Avropa Oyunlarının mükəmməl şəkildə həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab olunan müvaqif ödənişli işçi heyəti, könüllülər və müqaviləli işçilərin təmin olunması yönündə xidmət göstərəcək.

İnsan resursları

Avropa Oyunlarını planlaşdırmaq və həyata keçirmək, Azərbaycanda müsbət irs qoymaq üçün doğru vaxtda uyğun təcrübə və bacarığa malik insanları Oyunlara cəlb etmək, işə götürmək və onları işdə yerbəyer etmək istiqamətində fəaliyyət göstərir.

Operativ imkanlar və hazırlıq

Bakı 2015 Avropa Oyunları konsepsiyasının operativ gerçəklik baxımından həyata keçirilməsi yönündə təşkilata dəstək verir. Bura operativ fəaliyyət planlarının hazırlanması, bu planların sınaq və təlim vasitəsilə təsdiq olunmasının koordinasiyası; inteqrasiya və bütün Oyunlar üzrə koordinasiya işinin gücləndirilməsi; Oyunların həyata keçirilməsi üçün gərəkli bacarıq, bilik və davranışların qazanılması, Azərbaycanda uzun müddət davam edəcək irsin əldə olunması kimi məsələlər daxildir.

Təhlükəsizlik

BAOƏK-in təhlükəsizlik şöbəsi Azərbaycanın dövlət təhlükəsizlik orqanları ilə sıx əməkdaşlıq əsasında Bakı 2015 Avropa Oyunlarının sülh şəraitində keçirilməsini təmin etmək məqsədilə səmərəli və müvafiq vahid təhlükəsizlik mühitinin planlaşdırılması və təmin olunmasına dəstək göstərəcək.

İdman yarışları

BAOƏK-i bütün milli və Avropanın idman forumlarında təmsil edir. Müvafiq Avropa idman federasiyaları ilə əlaqələr qurur. Əlaqədar .öbələr ilə birlikdə idman yarışlarının cədvəlini hazırlayır və Avropa Oyunları zamanı idman xidmətlərinin göstərilməsini təmin edir.

Strategiya və layihələr

BAOƏK-in şöbələrarası qarşılıqlı öhdəliklərinin vaxtında təmin edilməsini asanlaşdırmaq, bütün şöbələrin və obyektdə fəaliyyət göstərən işçi qruplarının Bakı 2015 Avropa Oyunları üçün gərəkli hazırlıqları Oyunlar öncəsində tamamilə yerinə yetirməsini təmin etmək məqsədilə bu komitədə layihənin idarəedilməsi ilə bağlı strateji xidmətlərin göstərilməsinə nəzarət edir.

Texnologiya

Oyun meydançalarında, xidməti otaqlarda və texnoloji xidmətlərin mövcud olduğu baş ofislərdə, vaxtın müəyyən olunmasında, xalın verilməsi ilə nəticələrin müəyyən edilməsində, Oyunların həyata keçirilməsinin planlaşdırılması, tənzimlənməsi və həyata keçirilməsi üçün digər şöbələrə lazım olan vasitələri və xidmətləri təmin edən informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya şöbəsi sistemlərinin operativ fəaliyyətlərinə dəstək göstərir.

Nəqliyyat

Nəqliyyat xidmətlərinin səmərəli şəkildə planlaşdırılması və idarə edilməsi məqsədilə bütün müştəri qrupları üçün Bakə 2015 Avropa Oyunlarının nəqliyyatla bağlı planlarına və əməliyyatlarına, o cümlədən ictimai nəqliyyat və yol hərəkətinin idarə olunmasına nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Obyektin idarəolunması

Bütün yarış və qeyri-yarış obyektlərində həyata keçirilən operativ fəaliyyətlərin ümumi şəkildə idarəolunmasını və idman yarışlarının həyata keçirilməsini təmin edir. İstənilən idman obyektində uğurlu yarışların təşkili üçün operativ işçi qruplarını etibarlı və təhlükəsiz mühitlə təmin etmək, obyektin operativ planlarının məqsədə müvafiq olduğundan əmin olmaq, obyektə aid işçi qruplarına rəhbərlik etmək, onları koordinasiya etmək və eyni məqsəd ətrafında birləşdirmək bu şöbənin başlıca vəzifələridir.

Obyektin layihələndirilməsi və təhvil verilməsi

Operativ fəaliyyət göstərən obyektlərin təşkilində planlaşdırma və fəaliyyətlə bağlı tələbləri, o cümlədən, müvəqqəti tikinti ilə bağlı ehtiyacları hazırlayır, BAOƏK-in digər şöbələrinin və idman federasiyalarının tələblərini koordinasiya edir və vahid formaya salır, həmin tələbləri layihələndirmə və tikinti xidmətləri göstərən tərəfdaşlara və ya podratçılara təqdim edir və layihələrin icrası prosesinin monitorinqini aparmaqla bu layihələrə rəhbərlik edir.

Kəndlər və oyunlarla bağlı xidmətlər

Atletlər və Media Kəndlərini planlaşdırır, idarə edir və istismar edir. Oyunların həyata keçirilməsi üçün mühüm xidmətləri, o cümlədən, bütün obyektlərdə iaşə, təmizlik və tullantı xidmətlərinin göstərilməsini, gəliş-gedişləri və digər bütün müştəri qruplarının yaşayış yeri ilə təmin olunmasını təşkil edir.


  • PublishingList: NEWSARTICLE.SUGGESTED.NEWS
  • Id: 29227
  • Area: Join us (code:100022)
  • Section: General (code:10000022)
  • Kind: News Article (code:800000)
  • Hide from news list: True

  Prezidentlər Sizləri Salamlayırlar

  "Oyunlar ən yüksək səviyyədə keçiriləcək. Beləliklə Bakı, birinci Avropa Oyunlarına ev sahibliyi…
  • PublishingList: NEWSARTICLE.SUGGESTED.NEWS
  • Id: 26209
  • Area: Join us (code:100022)
  • Section: General (code:10000022)
  • Kind: News Article (code:800000)
  • Hide from news list: True

  Bizə qoşulun

  Bizə Avropa Oyunları ilə bağlı arzumuzu gerçəkliyə çevirmək kimi misilsiz imkan verilib
  • PublishingList: NEWSARTICLE.SUGGESTED.NEWS
  • Id: 26219
  • Area: Join us (code:100022)
  • Section: General (code:10000022)
  • Kind: News Article (code:800000)
  • Hide from news list: True

  BAOƏK Haqqında

  İlk Avropa Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi kimi BAOƏK Oyunların yüksək standartlara uyğun şəkildə…
  • PublishingList: NEWSARTICLE.SUGGESTED.NEWS
  • Id: 26215
  • Area: Join us (code:100022)
  • Section: General (code:10000022)
  • Kind: News Article (code:800000)
  • Hide from news list: True

  Alov Qoruyan - Seçim Meyarları

  Bakı 2015 Avropa Oyunlarının könüllüsü olmaq istəyirsinizsə, Alov Qoruyan olmaq üçün nələr lazım…
  • PublishingList: NEWSARTICLE.SUGGESTED.NEWS
  • Id: 26216
  • Area: Join us (code:100022)
  • Section: General (code:10000022)
  • Kind: News Article (code:800000)
  • Hide from news list: True

  Alov Qoruyan - Fəaliyyət Yolu

  Sizin Alov Qoruyan fəaliyyət yolunuz Oyunlara qədər bir sıra mərhələlərdən ibarətdir. Bu barədə daha…
  • PublishingList: NEWSARTICLE.SUGGESTED.NEWS
  • Id: 26217
  • Area: Join us (code:100022)
  • Section: General (code:10000022)
  • Kind: News Article (code:800000)
  • Hide from news list: True

  Alov Qoruyan - Əlaqə Məlumatları

  Alov Qoruyan olmaq haqqında suallarınız var? Bizimlə əlaqə üçün aşağıdakı keçidə daxil olun
  • PublishingList: NEWSARTICLE.SUGGESTED.NEWS
  • Id: 26218
  • Area: Join us (code:100022)
  • Section: General (code:10000022)
  • Kind: News Article (code:800000)
  • Hide from news list: True

  Vizyon və Missiya

  Təşkilat Komitəsinin missiyası: bütün Avropalıları ilk Avropa Oyunlarında, coşqun idman bayramında…
Canlı