×Bağlı
Kişilər arasında Çəkic atma cədvəli
Ən sonuncudan başlayan
Çəkic atma