Kişilər arasında Bürünc Medal Qarşılaşması

Çimərlik Arenası - Gün 10: - Mərkəz Kort
Rəsmi
KUBALA Premysl/HADRAVA Jan və STRASSER Alexei/KISSLING Gabriel arasında oyun nəticələri
KUBALA Premysl/HADRAVA Jan Q
Bürünc medal
Son Nəticə
2 - 0
Çex Respublikası İsveçrə
Setlər
Ev sahibi rəqibSet 11Set 22Set 33Qonaq rəqib
21
21
-
17
15
-
Müddət19 Dəq.18 Dəq.
“Öyrən
Birinci set başlayır
0
Çex Respublikası
CZE
1
İsveçrə
SUI
00:06
0
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
64km/s
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
1
İsveçrə
SUI
1
Çex Respublikası
CZE
1
İsveçrə
SUI
00:30
1
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
44km/s
KUBALA P
Hücum
Komanda Səhvi
1
İsveçrə
SUI
1
Çex Respublikası
CZE
2
İsveçrə
SUI
00:43
1
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
2
İsveçrə
SUI
2
Çex Respublikası
CZE
2
İsveçrə
SUI
01:11
2
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
52km/s
KUBALA P
Hücum
Komanda Səhvi
2
İsveçrə
SUI
2
Çex Respublikası
CZE
3
İsveçrə
SUI
01:38
2
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
40km/s
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
3
İsveçrə
SUI
2
Çex Respublikası
CZE
4
İsveçrə
SUI
02:09
2
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
50km/s
KUBALA P
Hücum
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
4
İsveçrə
SUI
3
Çex Respublikası
CZE
4
İsveçrə
SUI
02:34
3
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
49km/s
KUBALA P
Hücum
Komanda Səhvi
4
İsveçrə
SUI
4
Çex Respublikası
CZE
4
İsveçrə
SUI
03:07
4
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
48km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
4
İsveçrə
SUI
4
Çex Respublikası
CZE
5
İsveçrə
SUI
03:35
4
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
49km/s
HADRAVA J
Hücum
5
İsveçrə
SUI
4
Çex Respublikası
CZE
6
İsveçrə
SUI
03:59
4
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
58km/s
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
6
İsveçrə
SUI
4
Çex Respublikası
CZE
7
İsveçrə
SUI
04:30
4
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
HADRAVA J
Komanda Səhvi
7
İsveçrə
SUI
5
Çex Respublikası
CZE
7
İsveçrə
SUI
04:51
5
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
KUBALA P
Hücum
Komanda Səhvi
7
İsveçrə
SUI
6
Çex Respublikası
CZE
7
İsveçrə
SUI
05:15
6
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
48km/s
STRASSER A
Hücum
7
İsveçrə
SUI
7
Çex Respublikası
CZE
7
İsveçrə
SUI
05:38
7
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
45km/s
STRASSER A
Hücum
7
İsveçrə
SUI
7
Çex Respublikası
CZE
8
İsveçrə
SUI
06:19
7
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
52km/s
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
8
İsveçrə
SUI
7
Çex Respublikası
CZE
9
İsveçrə
SUI
06:50
7
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
KUBALA P
Hücum
STRASSER A
Blok
9
İsveçrə
SUI
7
Çex Respublikası
CZE
10
İsveçrə
SUI
07:11
7
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
44km/s
KUBALA P
Hücum
10
İsveçrə
SUI
8
Çex Respublikası
CZE
10
İsveçrə
SUI
07:38
8
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
52km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
10
İsveçrə
SUI
9
Çex Respublikası
CZE
10
İsveçrə
SUI
08:01
9
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
60km/s
STRASSER A
Hücum
KUBALA P
Blok
10
İsveçrə
SUI
10
Çex Respublikası
CZE
10
İsveçrə
SUI
08:39
10
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
43km/s
KISSLING G
Hücum
HADRAVA J
Blok
KISSLING G
Hücum
KUBALA P
Əllə qəbul
HADRAVA J
Hücum
10
İsveçrə
SUI
10
Çex Respublikası
CZE
11
İsveçrə
SUI
09:15
10
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
60km/s
STRASSER A
Hücum
KUBALA P
Hücum
STRASSER A
Blok
11
İsveçrə
SUI
11
Çex Respublikası
CZE
11
İsveçrə
SUI
10:42
11
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
46km/s
KUBALA P
Hücum
KISSLING G
Hücum
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
11
İsveçrə
SUI
12
Çex Respublikası
CZE
11
İsveçrə
SUI
11:13
12
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
48km/s
STRASSER A
Hücum
11
İsveçrə
SUI
12
Çex Respublikası
CZE
12
İsveçrə
SUI
11:28
12
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
12
İsveçrə
SUI
12
Çex Respublikası
CZE
13
İsveçrə
SUI
11:59
12
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
46km/s
KUBALA P
Hücum
STRASSER A
Blok
13
İsveçrə
SUI
12
Çex Respublikası
CZE
14
İsveçrə
SUI
12:22
12
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
70km/s
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
14
İsveçrə
SUI
13
Çex Respublikası
CZE
14
İsveçrə
SUI
12:43
13
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
STRASSER A
Hücum
14
İsveçrə
SUI
14
Çex Respublikası
CZE
14
İsveçrə
SUI
13:09
14
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
69km/s
STRASSER A
Hücum
14
İsveçrə
SUI
14
Çex Respublikası
CZE
15
İsveçrə
SUI
13:45
14
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
44km/s
HADRAVA J
Komanda Səhvi
15
İsveçrə
SUI
15
Çex Respublikası
CZE
15
İsveçrə
SUI
14:09
15
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
48km/s
KUBALA P
Hücum
KISSLING G
Əllə qəbul
KISSLING G
Hücum
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
15
İsveçrə
SUI
16
Çex Respublikası
CZE
15
İsveçrə
SUI
14:39
16
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
47km/s
KISSLING G
Komanda Səhvi
15
İsveçrə
SUI
17
Çex Respublikası
CZE
15
İsveçrə
SUI
15:06
17
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
STRASSER A
Hücum
HADRAVA J
Blok
15
İsveçrə
SUI
17
Çex Respublikası
CZE
16
İsveçrə
SUI
16:27
17
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
16
İsveçrə
SUI
18
Çex Respublikası
CZE
16
İsveçrə
SUI
16:46
18
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
16
İsveçrə
SUI
19
Çex Respublikası
CZE
16
İsveçrə
SUI
17:05
19
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
52km/s
STRASSER A
Hücum
16
İsveçrə
SUI
20
Çex Respublikası
CZE
16
İsveçrə
SUI
17:55
20
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
72km/s
KISSLING G
Hücum
KUBALA P
Hücum
KISSLING G
Hücum
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
16
İsveçrə
SUI
20
Çex Respublikası
CZE
17
İsveçrə
SUI
18:02
20
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
17
İsveçrə
SUI
21
Çex Respublikası
CZE
17
İsveçrə
SUI
18:32
21
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
45km/s
KUBALA P
Hücum
Komanda Səhvi
17
İsveçrə
SUI
Birinci setin sonu
İkinci set başlayır
0
Çex Respublikası
CZE
1
İsveçrə
SUI
00:00
0
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
55km/s
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
1
İsveçrə
SUI
1
Çex Respublikası
CZE
1
İsveçrə
SUI
00:00
1
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
48km/s
KUBALA P
Hücum
Komanda Səhvi
1
İsveçrə
SUI
2
Çex Respublikası
CZE
1
İsveçrə
SUI
00:00
2
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
KISSLING G
Əllə qəbul
HADRAVA J
Əllə qəbul
KUBALA P
Hücum
Komanda Səhvi
1
İsveçrə
SUI
2
Çex Respublikası
CZE
2
İsveçrə
SUI
00:00
2
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
56km/s
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
2
İsveçrə
SUI
3
Çex Respublikası
CZE
2
İsveçrə
SUI
00:00
3
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
45km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
2
İsveçrə
SUI
4
Çex Respublikası
CZE
2
İsveçrə
SUI
00:00
4
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
67km/s
KISSLING G
Hücum
KISSLING G
Əllə qəbul
KISSLING G
Hücum
HADRAVA J
Hücum
2
İsveçrə
SUI
4
Çex Respublikası
CZE
3
İsveçrə
SUI
00:00
4
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
62km/s
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
3
İsveçrə
SUI
5
Çex Respublikası
CZE
3
İsveçrə
SUI
00:00
5
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
46km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
3
İsveçrə
SUI
6
Çex Respublikası
CZE
3
İsveçrə
SUI
00:00
6
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
48km/s
STRASSER A
Hücum
HADRAVA J
Blok
3
İsveçrə
SUI
6
Çex Respublikası
CZE
4
İsveçrə
SUI
00:00
6
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
46km/s
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
4
İsveçrə
SUI
6
Çex Respublikası
CZE
5
İsveçrə
SUI
00:00
6
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
41km/s
KUBALA P
Hücum
5
İsveçrə
SUI
7
Çex Respublikası
CZE
5
İsveçrə
SUI
00:02
7
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
KUBALA P
Hücum
Komanda Səhvi
5
İsveçrə
SUI
8
Çex Respublikası
CZE
5
İsveçrə
SUI
00:36
8
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
75km/s
KISSLING G
Hücum
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
5
İsveçrə
SUI
9
Çex Respublikası
CZE
5
İsveçrə
SUI
00:44
9
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
69km/s
Komanda Səhvi
5
İsveçrə
SUI
9
Çex Respublikası
CZE
6
İsveçrə
SUI
06:14
9
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
59km/s
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
6
İsveçrə
SUI
10
Çex Respublikası
CZE
6
İsveçrə
SUI
06:42
10
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
54km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
6
İsveçrə
SUI
11
Çex Respublikası
CZE
6
İsveçrə
SUI
06:58
11
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
48km/s
Komanda Səhvi
6
İsveçrə
SUI
11
Çex Respublikası
CZE
7
İsveçrə
SUI
07:38
11
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
47km/s
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
7
İsveçrə
SUI
12
Çex Respublikası
CZE
7
İsveçrə
SUI
08:18
12
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
51km/s
HADRAVA J
Hücum
KISSLING G
Blok
KUBALA P
Əllə qəbul
HADRAVA J
Əllə qəbul
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
7
İsveçrə
SUI
13
Çex Respublikası
CZE
7
İsveçrə
SUI
08:32
13
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
Komanda Səhvi
7
İsveçrə
SUI
13
Çex Respublikası
CZE
8
İsveçrə
SUI
09:01
13
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
8
İsveçrə
SUI
14
Çex Respublikası
CZE
8
İsveçrə
SUI
10:54
14
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
59km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
8
İsveçrə
SUI
14
Çex Respublikası
CZE
9
İsveçrə
SUI
11:05
14
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
STRASSER A
Hücum
HADRAVA J
Blok
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
9
İsveçrə
SUI
15
Çex Respublikası
CZE
9
İsveçrə
SUI
12:08
15
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
KISSLING G
Hücum
9
İsveçrə
SUI
15
Çex Respublikası
CZE
10
İsveçrə
SUI
12:31
15
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
80km/s
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
10
İsveçrə
SUI
16
Çex Respublikası
CZE
10
İsveçrə
SUI
12:54
16
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
63km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
10
İsveçrə
SUI
17
Çex Respublikası
CZE
10
İsveçrə
SUI
13:24
17
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
51km/s
KISSLING G
Hücum
10
İsveçrə
SUI
17
Çex Respublikası
CZE
11
İsveçrə
SUI
13:52
17
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
66km/s
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
11
İsveçrə
SUI
17
Çex Respublikası
CZE
12
İsveçrə
SUI
14:27
17
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
88km/s
KUBALA P
Hücum
STRASSER A
Blok
12
İsveçrə
SUI
18
Çex Respublikası
CZE
12
İsveçrə
SUI
14:55
18
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
12
İsveçrə
SUI
18
Çex Respublikası
CZE
13
İsveçrə
SUI
15:12
18
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
46km/s
KISSLING G
Hücum
Komanda Səhvi
13
İsveçrə
SUI
19
Çex Respublikası
CZE
13
İsveçrə
SUI
15:38
19
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
50km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
13
İsveçrə
SUI
19
Çex Respublikası
CZE
14
İsveçrə
SUI
16:05
19
Çex Respublikası
CZE
HADRAVA J
Servis
72km/s
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
14
İsveçrə
SUI
20
Çex Respublikası
CZE
14
İsveçrə
SUI
16:38
20
Çex Respublikası
CZE
KISSLING G
Servis
81km/s
HADRAVA J
Hücum
Komanda Səhvi
14
İsveçrə
SUI
20
Çex Respublikası
CZE
15
İsveçrə
SUI
17:03
20
Çex Respublikası
CZE
KUBALA P
Servis
48km/s
STRASSER A
Hücum
Komanda Səhvi
15
İsveçrə
SUI
21
Çex Respublikası
CZE
15
İsveçrə
SUI
17:21
21
Çex Respublikası
CZE
STRASSER A
Servis
15
İsveçrə
SUI
Qarşılaşmanın sonu
* Təxmini vaxt. Yarış cədvəli dəyişə bilər. Oyun sırası təsdiq olunacaq.
AOK
Zamanlama və Nəticələr TISSOT tərəfindən təmin olunur